Bydgoszcz: kto zaprojektuje nowy dworzec?

Bydgoszcz: kto zaprojektuje nowy dworzec?

21 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie studium wykonalności dla projektu  „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy - etap I”.

Fot. Pit1233, Wikimedia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu studium wykonalności dla projektu budowy zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy. Projekt jest ujęty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Czas realizacji zamówienia wynosi 112 dni. Każdy wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 tys. zł. PKP S.A. wybierze tę firmę, która przedstawi najniższą cenę. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 30 października 2012 r. o godz. 10.00.

W sąsiedztwie Pesy
Głównym celem projektu budowy zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy jest poprawa obsługi pasażerów, a tym samym zwiększenie udziału transportu kolejowego w pracy przewozowej transportu publicznego.

Obszar objęty opracowaniem stanowi teren kolejowy, ograniczony od południa ul. Zygmunta Augusta, natomiast od północy przylega do terenów kolejowych i terenów będących własnością Zakładów Pesa SA. W obrębie opracowania znajdują się również liczne pawilony handlowe i usługowe, budynki mieszkalne z usługowymi parterami oraz niewielkie przestrzenie rekreacyjne z urządzoną zielenią.

Wizytówka miasta
W miejscu znajdującego się obecnie przy ul. Zygmunta Augusta budynku głównego powstanie dworzec „zewnętrzny” - z usługami towarzyszącymi i lokalami handlowymi. Na poziomie piwnic, z dostępem do tunelu pasażerskiego oraz poprzez komunikację pionową z holu na poziomie przyziemia, zlokalizowane zostaną przestrzenie komercyjne, publicznie dostępne sanitariaty oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.  Na poziomie przyziemia, w miejscu przebudowanej hali głównej dworca powstanie ogólnodostępny plac rekreacyjno – wypoczynkowy, stanowiący wizytówkę miasta dla podróżnych przyjeżdżających do Bydgoszczy.

Z placem miejskim będzie graniczyć osłonięta, przeszklona przestrzeń stanowiąca „dworzec zewnętrzny”, tj. hol zawierający komunikację pionową z wejściem do tunelu pasażerskiego i na piętro oraz dworzec i strefę dla oczekujących. Na poziomie parteru znajdzie się przestrzeń handlowo-usługowa w formie parku handlowego.  Wyższe piętro będzie zamkniętą kondygnacją handlowo–usługową. Na wschodniej krawędzi budynku głównego będzie przebiegać kładka piesza nad torami.

Nowoczesna hala
Z kolei budynek dworca wyspowego, na peronie 3-4 ma być nowoczesną halą obsługi pasażerów z dodatkowymi funkcjami handlowymi i usługowymi na poziomie peronu oraz funkcjami sanitarnymi i innymi związanymi z obsługą podróżnych, jak np. przechowalnia bagażu.

Koncepcja budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego zakłada również modernizację torów głównych na terenie stacji położonych przy peronach. Modernizacja obejmie kompleksową wymianę wszystkich elementów, w tym szyn i podkładów.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Tramwaj to nie nasze ostatnie słowo Tramwaj to nie nasze ostatnie słowo
Następny artykuł Strzały na torach w Łodzi Strzały na torach w Łodzi