Małopolskie sprawdzi, czy uruchomić koleje

Małopolskie sprawdzi, czy uruchomić koleje

25 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Samorząd województwa małopolskiego od pewnego czasu zastanawia się nad założeniem własnej spółki przewozowej. W podjęciu decyzji pomóc ma urzędnikom analiza.

Fot. Kuba Gułajewski

Urząd marszałkowski ogłosił przetarg na wykonanie opracowania „Analiza powołania spółki samorządu województwa - Koleje Małopolskie”.

Samorząd oczekuje, iż wykonawca oceni zasadność utworzenia nowego podmiotu zdolnego do świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, lub ewentualnie podmiotu zarządzającego taborem nabytym przez samorząd.

Analiza ma też wskazać najbardziej efektywną formę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Powinna określić warunki techniczne, finansowe i organizacyjno-prawne, niezbędne do funkcjonowania takiego podmiotu, a także zakres świadczonych przez niego usług.

Urząd oczekuje, że analiza będzie bardzo kompleksowa, określi m.in. zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie w perspektywie wielu lat. Ma też określić podaż kolejarzy na rynku pracy.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie w postępowaniu należy składać do 3 października 2012 r.