ZTM ws. krytyki połączenia z lotniskiem

ZTM ws. krytyki połączenia z lotniskiem

30 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W związku z dyskusjami na temat nowego połączenia kolejowego toczącymi się na łamach mediów oraz na internetowych forach, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przedstawia oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Fot. Dominik Skudlarski

1. Nowe połączenie kolejowe, która połączyło centrum Warszawy z Lotniskiem Chopina zostało uruchomione 1 czerwca bieżącego roku, czyli niecałe cztery miesiące temu. To zdecydowanie zbyt krótki czas na ocenę tego, czy to przedsięwzięcie jest sukcesem, czy nim nie jest. Aby właściwie ocenić potrzebę nowego połączenia potrzeba dużo dłuższego czasu. Warto z pierwszą taką oceną zaczekać przynajmniej do czasu po wprowadzeniu w życie nowego kolejowego rozkładu jazdy. Układ połączeń SKM i KM zostanie w nim lepiej skoordynowany i pociągi będą miały szansę rzeczywiście kursować niemal idealnie, co 15 minut.

2. Liczba pasażerów dojeżdżających do lotniska powiązana jest ściśle z liczbą operacji obsługiwanych przez dany port lotniczy. W połowie lipca uruchomiony został port lotniczy w Modlinie – co spowodowało spadek liczby podróżnych obsługiwanych przez Lotnisko Chopina. Ponadto, po zakończeniu EURO 2012 rozpoczęła się przebudowa terminala A i B, który zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej. Pasażerom trudniej jest do niej dojść, co obniża atrakcyjność kolei w dotarciu do centrum Warszawy.

3. Celem uruchomienia kolejowych połączeń lotniska z centrum Warszawy, które są obsługiwane m.in. przez Szybką Kolej Miejską, było przede wszystkim pełniejsze włączenie kolei w system komunikacji miejskiej poprzez znaczącą poprawę komunikacyjnej obsługi Rakowca, Mokotowa i Służewca. O tym, że ten warunek został spełniony świadczą liczne podziękowania pasażerów korzystających z „lotniskowych” pociągów SKM w dojeździe do Służewca. Przy okazji połączono również lotnisko z centrum Warszawy.

4. Czas przejazdu jest taki, jak był od początku zakładany. Jest on zgodny z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy unijnych do zakupu taboru. We wniosku zostało zawarte założenie, że czas jazdy miał wynosić 21 minut 58 sekund. Tutaj warto przypomnieć, że pociągi linii S2 jadą 21 minut a linii S3 zasadniczo 20 minut. Jest także zgodny z warunkami technicznymi na samej linii kolejowej. Zresztą w przypadku dojazdu do lotniska jest to rozwiązanie akceptowalne. Skrócenie czasu o dodatkowe 6-8 minut w kontekście sumarycznego czasu podróży przy udziale transportu lotniczego (przelot, odprawy) nie jest kwestią fundamentalną. Najważniejsze dla pasażera są: niezawodność i regularność.

5. Przed uruchomieniem połączenia kolejowego, do ZTM wpływało wiele skarg na bardzo złe warunki podróży linią 175. Pasażerowie narzekali przede wszystkim na tłok, niepunktualność (z powodu korków) oraz działalność kieszonkowców. Połączenie kolejowe jest dla nich bardzo wygodną alternatywą. 

6. Pamiętajmy także, że linię kolejową buduje się nie na kilka miesięcy a na długie lata i tabor ją obsługujący musi być dostosowany do możliwości obsługi coraz większych potoków pasażerskich, a także zwiększonych przewozów podczas różnego rodzaju wydarzeń np. EURO 2012.

7. W celu ułatwienia pasażerom nieznającym systemu taryfowego ZTM i KM, korzystania z pociągów „lotniskowych”, ZTM rozszerzył współpracę z Kolejami Mazowieckimi o honorowanie wszystkich rodzajów biletów w pociągach „lotniskowych” na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia. Trwają obecnie rozmowy nad ustaleniem trwałej formuły takiej współpracy. Należy podkreślić, że jest to współpraca bez precedensu na skalę krajową.

8. Warto również dodać, że dla usprawnienia informacji dla pasażerów chcących skorzystać z pociągów w drodze do centrum Warszawy, Zarząd Transportu Miejskiego umieści (w pierwszej połowie przyszłego tygodnia) na lotnisku plakaty zawierające rozkłady jazdy obu przewoźników oraz informacje o relacji pociągu a także informację o lokalizacji stacji kolejowej i schemat powiązań komunikacyjnych lotniska z najważniejszymi węzłami przesiadkowymi. Zostaną umieszczone przy wszystkich wyjściach z terminala oraz w hali odbioru bagażu. Warto też podkreślić, że szczegółowe informacje o połączeniach kolejowych między lotniskiem a centrum Warszawy znajdują się na stronie internetowej ZTM (w oddzielnej zakładce) a udostępnione przez ZTM wyszukiwarki połączeń umożliwiają planowanie podróży również z wykorzystaniem kolei.

9. Uruchomienie linii SKM do Piaseczna nie jest obecnie możliwe ze względu na to, że nie ma tam możliwości do zwracania pociągów. Ale to właśnie dzięki interwencji ZTM, podczas planowanej przebudowy linii kolejowej z Warszawy do Radomia, taka możliwość zostanie stworzona.