Podkarpacie: remont linii 108

Podkarpacie: remont linii 108

15 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Na kwiecień 2013 roku jest planowane zakończenie prac na linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko. Wszystko wskazuje na to, że termin oddania inwestycji zostanie dotrzymany.

Fot. PNiUIK w Krakowie

Dla Podkarpacia linia 108 jest bardzo ważna zarówno ze względów społecznych i gospodarczych, bo łączy dwa województwa - małopolskie i podkarpackie. - Ze względu na ograniczone środki finansowe remontowane są przede wszystkim odcinki linii kolejowej w najgorszym stanie technicznym – wyjaśnia Dorota Szalacha z Oddziału Południe Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK w Krakowie.

Jedna inwestycja – trzy odcinki

Prace na linii 108 prowadzi Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie. Objęły one m. in. przebudowę trzech odcinków linii: Jasło – Tarnowiec, Tarnowiec – Jedlicze, Nowosielce – Sanok; o łącznej długości 16,67 km
Ekipy budowlane zakończyły już roboty między Zarszynem a Sanokiem. Wymieniono nawierzchnię kolejową (na długości 3,68 km), przebudowano 13 obiektów inżynieryjnych (mostów i przepustów) i peron na stacji Sanok Miasto, a także zmodernizowano 12 przejazdów kolejowych.

Most – trudna sprawa

Obecnie trwają prace między Jasłem a miejscowością Jedlicze. Tutaj w ich zakres wchodzi: wymiana nawierzchni kolejowej na odcinku o długości 12,99 km, przebudowa 24 obiektów inżynieryjnych (2 mostów i 22 przepustów) i peronów na przystankach Gliniczek i Jedlicze Męcinka. To jednak nie wszystko, gdyż w planie jest także modernizacja 19 przejazdów kolejowych w zakresie nawierzchni, wyposażenia bądź zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

- Najtrudniejszy element to przebudowa 22 przepustów i 2 mostów. Szczególnie skomplikowana była przebudowa trzyprzęsłowego mostu nad rzeką Jasiołka, przy zachowaniu przejezdności linii, w cyklach zamknięć: 9 dni prac budowlanych na zmianę z 5 dniami przejezdności linii dla ruchu pociągów - podkreśla Ryszard Mamczura, dyrektor ds. handlowych Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie. - Most przebudowujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, pomimo że w ramach prac należało zdemontować istniejące konstrukcje stalowe przęseł, przebudować podpory i wykonać most trzyprzęsłowy o konstrukcji stalowej mieszanej, tj. środkowe przęsło kratownicowe i 2 skrajne przęsła blachownicowe – wyjaśnia.

Cykl pracy - 9 dni robót budowlanych i 5 dni ruchu pociągów - został narzucony wykonawcy ze względu na potrzeby firm transportujących materiały do produkcji w swoich zakładach, m. in. Rafinerię Jedlicze i Hutę Szkła w Krośnie.

Zasadniczo do zimy

Wszystkie prace prowadzone są w ramach II etapu projektu o nazwie: „Poprawa dostępności linii kolejowej, poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPOWP (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – przyp. red) na lata 2007-2013”. Ich całkowita wartość wynosi 63 101 194,88 zł brutto.

Zdaniem wykonawcy, wszystkie zasadnicze prace budowlane powinny zakończyć się do połowy listopada 2012 r. - Okres nadchodzącej zimy, do kwietnia 2013 roku, to czas na wykonanie robót wykończeniowych - okołotorowych i estetyzacyjnych. W tym okresie zostanie również przygotowana dokumentacja powykonawcza i rozliczenie się z inwestorem z realizacji całego projektu - podsumowuje Ryszard Mamczura.