Samodzielne przewozy PKP Cargo w Belgii

Samodzielne przewozy PKP Cargo w Belgii

18 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Belgia jest po Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji piątym zagranicznym rynkiem, na których PKP Cargo może samodzielnie wykonywać kolejowe przewozy towarowe.

Fot. PKP Cargo

PKP Cargo otrzymało od administracji belgijskiej odpowiedzialnej za transport kolejowy Certyfikat Bezpieczeństwa w zakresie tzw. części „B”. Dokument ten uprawnia przewoźnika do samodzielnego wykonywania przewozów towarowych po sieci kolejowej Belgii. Pierwsze samodzielne przewozy firma uruchomi prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, po podpisaniu stosownej umowy z zarządcą infrastruktury kolejowej oraz dostawcą energii elektrycznej.

–  Uzyskując certyfikat bezpieczeństwa możemy zaoferować klientom przewozy z kluczowych punktów logistycznych w Europie do Polski. Mam na myśli np. punkty takie jak porty w Hamburgu, Bremerhaven, a obecnie również Antwerpii – mówi Wojciech Balczun, prezes zarządu PKP Cargo. Dodaje, że dobycie certyfikatu to kolejny krok na drodze do zaoferowania przez PKP Cargo przewozów w ramach centralnej i zachodniej Europy.

Spółka otrzymała certyfikat od Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer – jest to odpowiednik polskiego Urzędu Transportu Kolejowego w Belgijskim Ministerstwie Transportu. Uzyskanie wymienionych uprawnień poprzedziły wielomiesięczne, intensywne przygotowania ze strony PKP Cargo. Przygotowania te miały za zadanie udowodnić, że spółka jest w stanie bezpiecznie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w Belgii realizować samodzielnie kolejowe przewozy towarów.

PKP Cargo posiada obecnie certyfikaty bezpieczeństwa uprawniające do samodzielnej realizacji przewozów w Niemczech, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej oraz Austrii. Od czasu uzyskania tych uprawnień firma systematycznie z roku na rok zwiększa masę przewożonych ładunków. Tylko w I półroczu 2012 roku przewozy ładunków PKP Cargo poza Polską wyniosły1 mln 131 tys. 699 ton .

- Na dobę poza granicami Polski uruchamiamy około 35 pociągów. Ta liczba systematycznie rośnie – mówi prezes Wojciech Balczun.

Wachlarz transportowanych poza Polską towarów jest bardzo szeroki. Są to m.in. węgiel, koks, ruda żelaza, żużel wielkopiecowy, wyroby stalowe, samochody i części samochodowe. Najwięcej przewozów (zarówno pod względem masy, jak i ilości pociągów) spółka realizuje
w Republice Czeskiej.

PKP Cargo ubiega się o certyfikaty w kolejnych krajach, tj. w szczególności na Węgrzech i w Holandii.  Celem PKP Cargo jest zwiększenie skali przewozów poza Polską do 2016 roku do 8 mln ton. Przychody z tego tytułu mają wynieść ok. 200 mln zł.