Południowa Grupa Zakupowa: przetarg w grudniu

Południowa Grupa Zakupowa: przetarg w grudniu

23 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Pod koniec grudnia zostanie ogłoszony przetarg na zakup 19 ezetów dla Południowej Grupy Zakupowej. Będą one obsługiwać połączenia na obszarze 4 sąsiadujących ze sobą województw.

Fot. Kuba Batorowicz

Południowa Grupa Zakupowa (PGZ) to porozumienie samorządów województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Perfekcyjne przygotowanie

19 elektrycznych zespołów trakcyjnych, na które przetarg zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w grudniu wyceniono na ok. 342 mln zł. Nad jego realizacją czuwa Oddział Przewozów Kolejowych (OPK) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) w Kielcach.

- Jesteśmy na etapie porządkowania dokumentacji przetargowej i wprowadzania drobnych korekt o charakterze kosmetycznym – inforuje Mariusz Brzeziński, kierownik OPK w UWMŚ. - Dodatkowo musimy stworzyć odrębne dokumenty, które sankcjonują zasady napraw gwarancyjnych i późniejszego serwisowania pojazdów. Nie muszą być one częścią dokumentacji przetargowej, bo odnoszą się do tzw. kosztów niekwalifikowanych. Jednak z uwagi na fakt, że dotyczą ważnych zagadnień, powinny zostać przygotowane. – Ponieważ bierzemy odpowiedzialność za całość tego projektu, bo chcemy by wszystko było perfekcyjnie przygotowane. Umowa serwisowania pojazdów będzie wzorowana na umowie, jaką w tym zakresie zawarł samorząd województwa łódzkiego - dodaje.

Studium w listopadzie

Pieniądze na zakup taboru w części pochodzić mają z Funduszu Kolejowego i kasy Unii Europejskiej. Te ostatnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”, Działanie 7.1 „Rozwój transportu kolejowego”.

Wykorzystanie pieniędzy unijnych narzuca konieczność opracowania studium wykonalności projektu, co jest w trakcie realizacji. Dokument pod nazwą „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie” na zlecenie zarządu Małopolski wykonuje spółka COWI Polska z Wrocławia (specjalizuje się w konsultingu inżynieryjnym, środowiskowym i ekonomicznym i jest częścią holdingu COWI z siedzibą w Danii).

- Studium wykonalności powinno powstać do połowy listopada. Mam nadzieję, że do końca listopada uda się nam zgromadzić całość niezbędnej dokumentacji, a w grudniu ogłosić przetarg na zakup wspomnianych pojazdów – podsumowuje Brzeziński.

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty i nie będą wniesione żadne protesty, to pierwsze pojazdy na szyny wspomnianych województw wyjadą najwcześniej na początku 2014. roku.