Umowa na projekt modernizacji na E20

Umowa na projekt modernizacji na E20

24 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie prac projektowych dotyczących modernizacji linii kolejowej E20 pomiędzy Sochaczewem a Swarzędzem.

Fot. Wikimedia, Waldemar Stronka

Firma URS Polska Sp. z o.o., która wygrała przetarg, ma dwa lata na przygotowanie całego zakresu dokumentacji. Umożliwi to rozpoczęcie prac budowlanych na tym odcinku linii E20 w latach 2014 – 2020.Umowa dotyczy wykonania prac projektowych łącznie z uzyskaniem pozwoleń na budowę, opracowaniem materiałów przetargowych na roboty budowlane, przygotowaniem materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i uzyskaniem tych decyzji, w ramach projektu POIiŚ „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze.” Na wykonawcę prac projektowych, w drodze przetargu nieograniczonego została wybrana firma URS Polska Sp. z o.o.
Linia kolejowa E20 Warszawa Zachodnia – Kunowice, w tym odcinek Sochaczew – Swarzędz to trasa kolejowa o państwowym znaczeniu, która jest najważniejszym i najkrótszym połączeniem krajów Unii Europejskiej z Europą Wschodnią i Azją. Zasadniczym celem projektu „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze” jest usprawnienie prowadzenia ruchu pociągów poprzez osiągnięcie technicznych parametrów umożliwiających przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością 120 km/h.
Modernizacja na odcinku Sochaczew – Swarzędz będzie obejmować wyłącznie te elementy infrastruktury kolejowej, które nie były zrealizowane w ramach prac inwestycyjnych wykonywanych w latach 1993- 2001 i jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Koszt wykonania prac projektowych wynosi 29,5 mln zł netto. Termin ich zakończenia, zgodnie z podpisaną umową przewidziany jest na grudzień 2014 r.