PR sprzeda 7 EZT-ów Zachodniopomorskiemu

PR sprzeda 7 EZT-ów Zachodniopomorskiemu

25 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Tabor kolejowy Województwa Zachodniopomorskiego wkrótce wzmocni 7 sztuk trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Używane pojazdy serii EN57 dostarczy spółka Przewozy Regionalne. Umowę w tej sprawie podpisali dziś marszałek Olgierd Geblewicz oraz Małgorzata Kuczewska - Łaska, prezes PR.

Fot. Dominik Skudlarski

- Dzisiejsza umowa to najlepszy dowód na to, jak wielką wagę przywiązujemy do poprawy stanu taboru kolejowego województwa. Zmodernizowane EN57 już w niedalekiej przyszłości istotnie zmienią jakość połączeń regionalnych – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.   

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57 to najpopularniejszy i najliczniejszy typ pociągu elektrycznego na polskich torach. Ogółem, w latach 1961 – 1993, wrocławski „Pafawag” wyprodukował około 1500 pojazdów tego typu, z czego około 100 na eksport do Jugosławii. Z uwagi na brak jakiegokolwiek programu modernizacji taboru kolejowego dla ruchu regionalnego oraz całkowite wstrzymanie zakupów nowego taboru od połowy lat 90. XX wieku, jednostki serii EN57 do dziś stanowią trzon taboru wykorzystywanego w kolejowej komunikacji regionalnej. Obecnie w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, świadczącego usługi kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa, znajduje się 80 EZT (średnia wieku wynosi przeszło 30 lat), z których aż 27 jest wyłączonych z eksploatacji z różnych przyczyn, najczęściej z powodu braku napraw głównychi rewizyjnych. Taka sytuacja zagraża ciągłości wykonywania przewozów i jest wysoce niekorzystna dla jakości świadczonych usług przewozowych.

Jedną z możliwości poprawy tego stanu, według władz województwa, jest zakup elektrycznego taboru kolejowego, wzorem zrealizowanych w latach 2010-2011 zakupów taboru spalinowego. Z uwagi jednak na cenę fabrycznie nowych, nowoczesnych pojazdów elektrycznych, sięgającą około 20 mln zł netto za sztukę, doraźnym rozwiązaniem, które może w szybkim czasie polepszyć istniejącą sytuację taborową, było dokonanie zakupu używanych trzyczłonowych pojazdów i poddanie ich modernizacji. Według władz samorządowych eksploatacja takich pojazdów powinna potrwać jeszcze minimum 10 - 15 lat, umożliwiając zachowanie ciągłości i jakości świadczonych usług przewozowych.

Województwo Zachodniopomorskie, jako organizator publicznego transportu kolejowego, działa na rzecz zapewnienia odpowiedniej ilości sprawnego taboru kolejowego, niezbędnej dla ciągłości realizacji przewozów pasażerskich. Stara się też sukcesywnie modernizować posiadany tabor i wprowadzać do eksploatacji nowoczesne pojazdy, takie jak wspomniane szynobusy. 

Na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych województwo wyda 7,5 mln zł ze środków własnych. Cenę jednej sztuki używanego trzyczłonowego zespołu trakcyjnego (EZT) przed drugą naprawą główną oszacowano na około 1,1 mln zł.  W przetargu udział wziął tylko jeden oferent, Przewozy Regionalne. Spółka dostarczy pojazdy EN57 do końca listopada 2012 r.