Nadzór nad Rail Baltica z Madrytu?

Nadzór nad Rail Baltica z Madrytu?

30 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W postępowaniu przetargowym na zarządzanie i nadzór nad pierwszym etapem modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica wzięło udział trzech oferentów. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała hiszpańska Getinsa Ingenieria S.L.  

Fot. Dominik Skudlarski

Firma z Madrytu za realizację zamówienia zażyczyła sobie ponad 8,2 mln zł netto wszystko wskazuje na to, że to właśnie ona będzie przez 47 miesięcy zarządzać i nadzorować modernizację linii kolejowej E75 w ramach projektu POiŚ  „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granicą z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”, z racji tego, że jedynym kryterium przetargowym jest najniższa cena.

Ponad 43 tys. zł netto więcej zaproponowało konsorcjum polsko – hiszpańskie – KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne z Warszawy i KV Consultores de ingenieria proyectus y obras z Madrytu. Trzeci oferent , Grontmij Polska z Poznania, za zarządzanie i nadzór nad Rail Balticą zaproponowało z kolei ponad 9,9 mln zł netto.  

Rail Baltica to linia kolejowa, która prowadzi od Warszawy przez Białystok, Suwałki, Trakiszki do granicy z Litwą. W sumie to 341 km trasy kolejowej. Dalej przebiega przez Kowno, Rygę, aż do Tallina.

W pierwszym etapie modernizacji przebudowane zostaną wszystkie elementy infrastruktury, z jednoczesnym dostosowaniem niektórych odcinków do prędkości 200 km/h. Dotyczy to torów, peronów i obiektów inżynieryjnych, urządzeń trakcyjnych i układów zasilania oraz zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska. W planach jest też budowa skrzyżowań wielopoziomowych oraz instalacja urządzeń ERTMS.