Grupa ZUE chce zdobyć Afrykę

Grupa ZUE chce zdobyć Afrykę

13 listopada 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE przedstawiła swoje wyniki finansowe za ostatnie trzy kwartały 2012 roku. Są na tyle dobre, ze firma chce zrealizować projekt na kontynencie afrykańskim.

Fot. Grupa ZUE

Prezes Grupy ZUE Wiesław Nowak na razie nie chce zdradzać o który kraj Czarnego Kontynentu chodzi. Powiedział tylko, że projekt ma charakter projektowo-inżynierski. Grupa chce realizować swoje projekty również na wschodzie Europy. Zagraniczne zadania ma realizować firma córka Grupy RTI Germany GmbH, która została założona kilka miesięcy temu.

Grupa ZUE, firma zajmująca się budownictwem infrastruktury komunikacji miejskiej i kolejowej, zanotowała po trzech kwartałach 2012 skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 376,2 mln zł oraz zysk netto w wysokości 4,5 mln zł.

Na ten wynik miały wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym, które negatywnie wpłynęły na poziom osiągniętych przez nią marż. – Wyniki pozostają także pod wpływem sytuacji w branży, tj. zwiększonej konkurencji na rynku, która wymusza obniżanie marż na kontraktach – powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.

Na niższe od ubiegłorocznych wyniki na pozostałych poziomach wpływ miały wydarzenia nieprzewidziane, w zdecydowanej większości o charakterze jednorazowym, których łączny wpływ na poziomie zysku brutto na sprzedaży można oszacować na ok. 4,3 mln zł. Należą do nich przede wszystkim koszty związane z restrukturyzacją Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (ok. 2 mln zł), dodatkowe koszty związane z jednym z realizowanych w Poznaniu projektów (ok. 1 mln zł) oraz koszty napraw na trasie W–Z w Warszawie wykonywanych za konsorcjanta (ok. 0,5 mln zł).

Obecnie wartość portfela zamówień Grupy ZUE sięga ok. 500 mln zł. – Aktywnie poszukujemy kolejnych zleceń, uczestnicząc w szeregu przetargów. Obecnie oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów na łączną kwotę ponad 450 mln zł, w których złożyliśmy najkorzystniejsze oferty lub w przypadku których trwają jeszcze negocjacje z zamawiającymi. Aktywnie poszukujemy także nowych rynków działalności i kontynuujemy działania mające na celu wejście na wybrane rynki zagraniczne – dodał Wiesław Nowak.