PR w Zachodniopomorskiem do końca 2015 r.?

PR w Zachodniopomorskiem do końca 2015 r.?

20 listopada 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Dziś, 20 listopada 2012 r., nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Zachodniopomorskim w okresie od 9 grudnia 2012 roku do 12 grudnia 2015”. Jedynym oferentem są Przewozy Regionalne.

Fot. Kuba Batorowicz

Przypomnijmy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 200.000 euro na „Świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Zachodniopomorskim w okresie od 09 grudnia 2012 roku do 12 grudnia 2015” zostało wszczęte na mocy Uchwały Zarządu Województwa nr 1610/12 z dnia 1 października 2012 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukazało się w dniu 8października 2012 r. W specyfikacji przetargowej uwzględniono podział  na świadczenie usług przewozowych na obszarze województwa oraz na świadczenie usług przewozowych w ruchu transgranicznym.

Jak informuje komisja przetargowa, oferta Przewozów Regionalnych zawiera następujące stawki:

  1. Oferowana cena jednostkowa na wykonanie zadania pierwszego „świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 9 grudnia 2012 roku do 12 grudnia 2015” to 275.220.000 zł brutto/przy pracy eksploatacyjnej 16.500.000 pociągokilometrów. Cena dopłaty do jednego pociągokilometra wyniesie w przeliczeniu 16,68 zł.
  2. Oferowana cena jednostkowa na wykonanie drugiego zadania „świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na terenie województwa zachodniopomorskiego w ruchu transgranicznym w okresie od 9 grudnia 2012 roku do 12 grudnia 2015” to 4.026.000 zł brutto/przy pracy eksploatacyjnej 600.000 pockm. Cena dopłaty do  jednego pociągokilometra wyniesie w przeliczeniu  6,71 zł.

Oferta spółki Przewozy Regionalne przewiduje, że całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 279.246.000 zł brutto, a usługi przewozów regionalnych będą świadczone w ciągu trzech kolejnych rocznych rozkładów jazdy.