LzK o roli kolei w Zachodniopomorskiem

LzK o roli kolei w Zachodniopomorskiem

27 listopada 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Dziś w Szczecinie na Zamku Ksiaząt Pomorskich odbędzie się debata z cyklu „Lunch z Kurierem”. Jej tematem będzie „Mapa kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Zachodniopomorskiem - stan obecny i perspektywy”.

Fot. Cezarde62, Wikimedia

Atrakcyjność inwestycyjna regionu zachodniopomorskiego jest uzależniona w dużej mierze od czynników związanych z dostępnością do nowoczesnych środków transportu oraz jakości infrastruktury transportowej. Ważną rolę w przemieszczaniu się pasażerów oraz towarów odgrywa transport kolejowy. Kolej może stać się alternatywą dla transportu samochodowego tylko wówczas, gdy będzie wygodnym, szybkim i punktualnym środkiem przemieszczania się.

Aby to osiągnąć, potrzebne są inwestycje zarówno infrastrukturalne, jak i taborowe oraz podniesienie jakości usług informacyjnych. Również przyszłość transportu kolejowego w polskich portach zależy od umacniania ich wewnętrznej struktury, jak i od przeniesienia punktu ciężkości na działania na arenie międzynarodowej. Przyrost ładunków w portach wymusza intensyfikację działań w zakresie modernizacji linii kolejowych, czy rozbudowy infrastruktury wewnętrznej w portach.

Dyskusja pt. „Mapa kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Zachodniopomorskiem – stan obecny i perspektywy”, która odbędzie się 27 listopada 2012 r. poświęcona będzie roli transportu kolejowego w portach morskich, inwestycjom infrastrukturalnym i taborowym wspieranym przez samorządy oraz budowaniu środowiska biznesowego w regionie. Podczas debaty poruszymy także tematykę praktycznych narzędzi zarządzania rozwojem regionu (ze szczególnym uwzględnieniem roli administracji samorządowej), zagadnienia społeczno-ekonomiczne z tym związane oraz uwarunkowania rozwoju sektora kolejowego w regionie.

Debata odbędzie się na szczecińskim Zamku Ksiażąt Pomorskich w sali Anny Jagiellonki.