Podpisano umowę na ERTMS na E65

Podpisano umowę na ERTMS na E65

19 grudnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP PLK zawarły umowę z konsorcjum firm Bombardier Transportation (ZWUS) Polska, Thales Polska i Nokia Siemens Networks na zaprojektowanie i budowę systemu zarządzania ruchem kolejowym na terenie 8 lokalnych centrów sterowania na linii Warszawa - Gdynia.

Fot. Bombardier Transportation

Montaż systemu ERTMS pozwoli na podwyższenie bezpieczeństwa, a także na zwiększenie prędkości, na wybranych odcinkach, powyżej 160 km/h pociągów pasażerskich kursujących z Warszawy do Gdyni.

Realizacja zadania obejmuje zaprojektowanie i zabudowę interfejsu oraz adaptację urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii E 65/C-E 65 do współpracy z urządzeniami ERTMS/ETCS oraz dostawę, wybudowanie i wdrożenie systemu GSM-R.

Systemy umożliwią podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów, zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej oraz przyczynią się do zmniejszenia ryzyka wypadków. Projekt i budowa tzw. warstwy nadrzędnej, urządzeń diagnostyki taboru oraz urządzeń ERTMS/ETCS/GSM-R oraz układu zasilania trakcyjnego odbędzie się na terenie wszystkich Lokalnych Centrów Sterowania Ruchem Kolejowym należących do linii E65, tj. LCS Nasielsk, Ciechanów, Działdowo, Iława, Malbork, Tczew Gdynia, Gdańsk.

Zadanie powierzone zostało konsorcjum firm w składzie:Bombardier Transportation (ZWUS) Polska, Thales Polska i Nokia Siemens Networks.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.4 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa, komfortu podróży oraz skrócenie czasu przejazdu pociągiem oraz dostosowanie infrastruktury kolejowej do norm europejskich, opisanych umowami AGC odnoszących się do międzynarodowych linii kolejowych oraz AGTC regulującą standardy międzynarodowych linii transportu kombinowanego.

Całkowity koszt projektu: 1,12 mld zł. Czas realizacji: lata 2011 – 2015.

Pionierski i zarazem pilotażowy w skali kraju projekt PKP PLK realizuje na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna. Obecnie podobny kontrakt prowadzony jest także na linii kolejowej z Warszawy do Łodzi, trwa również montaż systemu ETCS (poziom pierwszy) na Centralnej Magistrali Kolejowej.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)  European Rail Traffic Management System został zaprojektowany w celu ustanowienia zintegrowanego i przyjaznego użytkownikom systemu transportu kolejowego. Ma on zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, tzn. możliwość swobodnego poruszania się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw (właścicieli infrastruktury) bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów. ERTMS jest zunifikowanym system Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągiem (BKJP) klasy A (zgodnie z terminologią Unii Europejskiej) i umożliwia prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością dochodzącą do 500 km/h.

Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) zapewnia realizację sygnalizacji kabinowej i ciągłą kontrolę pracy maszynisty. Zgodnie z polskimi przepisami, prowadzenie pociągu z prędkością przekraczającą 160 km/h wymaga sygnalizacji kabinowej.

Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R)  jest kolejową wersją systemu GSM, która udostępnia użytkownikom obok kanału rozmównego cyfrowy kanał radiowy do przesyłania danych i realizacji funkcji, przewidzianych dla specjalistycznych zastosowań dla kolei.