PKP IC naprawi 24 lokomotywy EP07 i EP08

PKP IC naprawi 24 lokomotywy EP07 i EP08

28 grudnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie obsługi technicznej podzespołów lokomotyw elektrycznych serii EP08 i EU/EP07 na czwartym poziomie utrzymania P4 (napraw rewizyjnych).

Fot. Mikołaj Manowski

Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania. Część pierwsza dotyczy wykonania naprawy kompletnych zespołów napędowych (silnik trakcyjny z zestawem kołowym) z obręczowaniem zestawów kołowych dla 12 lokomotyw serii EU/EP07. Przedmiotem zadania nr 2 jest wykonanie naprawy kompletnych wózków napędowych z obręczowaniem zestawów kołowych i przetwornic dwumaszynowych dla 6 lokomotyw serii EP08. Część trzecia obejmuje wykonanie naprawy kompletnych wózków napędowych z obręczowaniem zestawów kołowych i przetwornic dwumaszynowych dla 4 lokomotyw serii EU/EP07.

Każdą z części należy wykonać w terminie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 roku lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia umownego, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium na każde z zadań w wysokości: 30 tys. zł dla  zadania nr 1, 16,9 tys. zł dla zadania nr 2 oraz 11,2 tys. zł dla zadania nr 3.

PKP Intercity wybierze tego wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Oferty można składać do 4 lutego 2013 r. do godz. 12.00.