Kolej na Białorusi istnieje już 150 lat

Kolej na Białorusi istnieje już 150 lat

28 grudnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Białoruska kolej specjalnie na tę uroczystość wyremontowała lokomotywę parową oraz jeden zabytkowy wagon – podaje Polskie Radio.

Fot. Lite, Wikimedia

Z tej okazji dla pracowników kolei i podróżnych uszyto kopie dziewiętnastowiecznych mundurów i ubrań. Przybycie historycznego pociągu do Porzecza witała orkiestra dęta.

Za pierwszą linię kolejową na terenie obecnej Białorusi liczącą 64 km uznaje się odcinek Porzecze-Grodno-Łosośna.  Została ona oddana do eksploatacji 27 grudnia 1862 r. jako element Kolei Petersbursko-Warszawskiej.

Inwestycja ułatwiła rozwój lokalnej gospodarki, wzmocniła więzi z krajami bałtyckimi, rozwinęła stosunki z centralną częścią Rosji, pozwoliła na rozszerzenie rynków zbytu produktów rolnych i włókienniczych.