Kujawsko - pomorskie chce kupić nowy tabor

Kujawsko - pomorskie chce kupić nowy tabor

16 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił przetarg na dostawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne trzy pojazdy.

Fot. Mikołaj Manowski

Zakup trzech dodatkowych pojazdów władze województwa uzależniają od pozyskania środków z Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz od ceny, która nie może przekroczyć środków jakie Urząd Marszałkowski będzie w stanie przeznaczyć na zakup tych jednostek. O wysokości środków zamawiający poinformuje po upływie terminu składania ofert.

Województwo poinformuje wykonawcę o wykorzystaniu prawa opcji nie wcześniej niż po przyznaniu kupującemu środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, nie później jednak niż do 30 czerwca 2013 r.

Pojazdy mają być czteroczłonowe o długości ok. 76 metrów. Każdy EZT musi mieć budowę modułową umożliwiająca dołączanie kolejnych członów. Każda jednostka powinno zabierać do 480 osób, z czego na miejscach siedzących od 200 do 220 pasażerów. W miejscach stojących ma się pomieścić 4osoby/m². Pojazdy powinny osiągać prędkość co najmniej 120 km/h. Dostawca ma zapewnić możliwość późniejszej instalacji systemu sieci bezprzewodowej wifi i zintegrowanego z nią systemu GPS wewnątrz pojazdu. Oprócz tego pojazdy mają być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadać toaletę, klimatyzację, elektroniczny system zewnętrznej i wewnętrznej informacji o technice LED, co najmniej dwa monitory LCD na każdy człon pojazdu oraz przestrzeń na większy bagaż z możliwością mocowania min 6 rowerów.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:

  1. dwa elektryczne zespoły trakcyjne – do 31 stycznia 2014 roku,
  2. trzeci i czwarty pojazd – do 30 listopada 2014 roku - z zastrzeżeniem wykorzystania prawa opcji,
  3. piąty EZT – do 31 stycznia 2015 roku - z zastrzeżeniem wykorzystania prawa opcji.

Wykonawca ma też świadczyć usługi serwisowe w okresie 5 lat od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Oferty można składać do 22 lutego 2013 r. do godz. 9.30. Jedynym kryterium, którym będzie się kierował zamawiający to cena. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 mln zł.