SMKJ: PKP ma ratować jaworzyńskie wagony

SMKJ: PKP ma ratować jaworzyńskie wagony

18 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu (Delegatura w Wałbrzychu) wydał na PKP S.A., właściciela  16 zabytkowych wagonów niszczejących na stacji Jaworzyna Śląska tzw. Nakaz Konserwatorski.

Fot. Łukasz Romaniecki

Nakaz Konserwatorski ma charakter natychmiastowej wykonalności. Jest on wydawany w przypadku gdy zagrożone są zabytki i istnieje obawa ich bezpowrotnego zniszczenia lub uszkodzenia. O takie rozwiązanie od kilkunastu miesięcy zabiegało SMK w Jaworzynie Śląskiej, gdyż PKP S.A. nie wykazywało żadnego zainteresowania tym tematem. Przy okazji wyszło na jaw, że za obecny stan zabytkowych wagonów odpowiada również Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który powinien już dawno podnieść alarm, że właściciel nie wypełnia postanowień ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

Prowadzone postępowanie w tej sprawie przez WUOZ zostało wszczęte dzięki twardemu stanowisku SMKJ, które dąży do należytego traktowania tego cennego zbioru wagonów. SMKJ również od kilku lat bezskutecznie stara się o pozyskanie kilku wagonów z tego zbioru. Pisma pozostają jednak bez odpowiedzi. Chęć pozyskania kilku wagonów  wraziła również gmina Jaworzyna Śląska, która do dziś nie otrzymała odpowiedzi na wystosowane pismo w tej sprawie. PKP S.A. ma możliwości przekazania jednostkom samorządu terytorialnego zbędnego majątku, jednak niewiadomo czemu nie korzysta z  tego, gdy chodzi o zabytki. Nakaz Konserwatorski przewiduje szereg prac naprawczo - ratunkowych oraz przewiduje rekonstrukcję dwóch wagonów najbardziej zniszczonych.

W sprawie zbioru wagonów jaworzyńskich toczy się również postępowanie prokuratorskie wszczęte na wniosek WUOZ. Prokuratura Rejonowa w Świdnicy otrzymała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez PKP S.A. w sprawie zniszczenia w/w wagonów.

SMKJ ma nadzieję, że prokurator uzna tę sprawę za poważną i skieruje akt oskarżenia, a PKP S.A. poniesie odpowiednie konsekwencje. Taki wyrok byłby precedensem. Łukasz Romaniecki, prezes SMKJ ma wrażenie, że PKP S.A. czuje się bezkarne, a swoimi działaniami przyczynia się do niszczenia zabytków. Prezes stowarzyszenia ma nadzieję, że PKP S.A. będzie musiało wyremontować zniszczone wagony z Jaworzyny Ślaskiej, a poniesione koszty na ten cel zmuszą spółkę do odpowiedniego myślenia.

W ubiegłym roku członkowie SMKJ zabezpieczyli dwa wagony, które były narażone na bezpowrotne zniszczenie.