Opolskie: 9 mln zł na modernizację taboru

Opolskie: 9 mln zł na modernizację taboru

19 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Województwo opolskie na zakup i remont taboru przeznaczyło w budżecie na obecny rok 9 mln zł. Tak niska kwota jest efektem dużego zadłużenia województwa oraz konieczności wypracowania w 2013 r. nadwyżki, gdyż minister finansów narzuca nowe reguły naliczania długu.

Fot. Patryk Farana

Radni uchwalili budżet 16 stycznia, na pierwszej w tym roku sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Według prognoz tegoroczne dochody wyniosą 472 mln zł, natomiast wydatki 454 mln zł. Nadwyżka operacyjna (stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących) to kwota 54 mln zł, która koniecznie musi być wypracowania w tym roku. A to dlatego, że od 2014 r. zmienia się sposób naliczania zadłużenia. W miejsce 60 proc. limitu wprowadzony będzie nowy wskaźnik zadłużenia (tzw. reguła Rostowskiego). Aby nadwyżkę wypracować trzeba było obniżyć wydatki bieżące do poziomu 192,4 mln zł. Co oznacza, że będą one o 20,1 mln złotych (9,5 proc.) mniejsze niż w roku 2012.