PKP PLK uświadamia dzieci o zagrożeniach

PKP PLK uświadamia dzieci o zagrożeniach

25 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, ogłosiły konkurs dla instytucji edukacyjnych i zrzeszających dzieci oraz młodzież na happening edukacyjny.

Celem konkursu było podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz utrwalanie zasad właściwego zachowania wśród najmłodszych użytkowników dróg. Konkurs trwał od 15 października do 15 grudnia 2012 roku. Zadaniem uczestnika konkursu była organizacja happeningu poruszającego zagadnienia związane z bezpieczeństwem na przejazdach w myśl zasady: uczyć poprzez zabawę. Podstawą oceny zrealizowanych działań są sprawozdania przygotowane na podstawie opracowanego formularza oraz dokumentacja wydarzenia: fotograficzna lub audiowizualna. O wyborze laureatów konkursu decyduje jury złożone z pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ocenie podlega oryginalność w podejściu do tematu oraz skuteczność w realizacji celu konkursu i przekazaniu jego idei.

W ramach konkursu zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł, 3 tys. zł i 2 tys. zł. Regulamin konkursu dla szkół podstawowych informujący o celach, zasadach uczestnictwa i nagrodach został opublikowany na stronie internetowej www.bezpieczny-przejazd.pl.

Do tej pory jury obradowało już dwukrotnie. Następne obrady odbędą się 28 stycznia 2013 r.