Transport miejski z większym wsparciem UE

Transport miejski z większym wsparciem UE

25 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

- W polityce spójności na lata 2014-2020 bardziej widoczny będzie jej wymiar miejski. Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia miast będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – zapowiada Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego podczas spotkania z przedstawicielami województw i miast. 

Fot. MRR

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument zaproponowany przez Komisję Europejską w pakiecie legislacyjnym dla polityki spójności. Pakiet ten, po negocjacjach w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, określi podstawowe zasady inwestowania funduszy polityki spójności w Unii Europejskiej. Dzięki ZIT miasta i ich obszary funkcjonalne (czyli np. okoliczne gminy, których mieszkańcy studiują, pracują) zostaną włączone w zarządzanie programami operacyjnymi i będą mogły realizować kompleksowe projekty (np. łączące wsparcie typowo inwestycyjne z „miękkim”, tzn. szkoleniami).

- Proponujemy, by w ramach ZIT możliwe było dofinansowanie inwestycji m.in. w zakresie transportu publicznego, rewitalizacji, poprawy stanu środowiska przyrodniczego czy efektywności energetycznej – mówi minister Bieńkowska. ZIT wdrażane byłyby na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich (16 ZIT) oraz w miastach o znaczeniu regionalnym i subregionalnym.

Kwestie dotyczące ZIT są obecnie przedmiotem dyskusji na forum unijnym oraz w Polsce. Ostatecznie decyzje zapadną z uwzględnieniem wyników negocjacji budżetu UE oraz rozporządzeń dla polityki spójności.

Spotkanie odbyło się 24 stycznia 2013 r. w Warszawie.