PKP IC: w tym roku wyniki będą gorsze

PKP IC: w tym roku wyniki będą gorsze

26 lutego 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W ubiegłym roku o 2 proc. zmalała liczba pasażerów PKP Intercity. Najgorszy był grudzień, gdy pociągami przejechało o 8 proc. pasażerów mniej niż w roku 2011. Rok 2013 nie będzie lepszy – pasażerowie jeszcze nie wrócą a spółka powiększy stratę finansową do 100 mln zł.

Fot. Kuba Batorowicz

W 2012 r. PKP IC przewiozło 30,5 mln pasażerów, czyli o 2 proc. mniej niż rok wcześniej (31,1 mln). Od stycznia do maja liczba pasażerów nieznacznie rosła (o 1 proc.) ale później nastąpił spadek. Jedynie w październiku spółka zauważyła, że liczba pasażerów była równa liczbie pasażerów w 2011 r. Ale w grudniu pasażerowie znowu zawiedli – przewozy były mniejsze o 8 proc.

- Chociaż uruchomiliśmy na EURO 2012 nowe pociągi dla kibiców, które były rentowne, jednocześnie wiele osób na czas rozgrywek wzięło urlopy i nie pojechało pociągami – tłumaczy Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. I dodaje on, że ogólny spadek przewozów wynikał z kilku przyczyn.

Po pierwsze, pogorszyła się nasza gospodarka – odnotowaliśmy spadek wzrostu PKB. Po drugie, powstały nowe drogi i autostrady, co odciągnęło pasażerów z kolei do samochodów. Po trzecie, inwestycje na torach zniechęciły Polaków do podróżowania pociagami, ponieważ wydłużył się czas przejazdu, m.in. na trasie z Warszawy do Trójmiasta. Dodatkowo zahamowany został wzrost cen paliw.

- Samochody to dla nas największa konkurencja. W obecnej sytuacji przegrywamy walkę o sposób podróżowania. Spodziewamy się jednak poprawy sytuacji w 2015 roku, gdy podróż pociągiem stanie się konkurencyjna – tłumaczy Malinowski.

W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży PKP Intercity wyniosły nieco ponad 2,05 mld zł i były o 7,2 proc. większe niż rok wcześniej. To dobry sygnał. Jednak spółka odnotowała stratę wysokości 9,2 mln zł (w roku 2011 strata wyniosła 22,5 mln zł). Wynik finansowy netto nadal nie jest oszacowany. W zależności od metodologii, jaka zostanie przyjęta, strata za ubiegły rok może być ostatecznie większa o 10 – 20 mln zł.

- Na koniec tego roku spodziewamy się straty nawet wysokości 100 mln zł. Wynika to z planu zamknięć torowych, spowodowanych inwestycjami na liniach, które wpłyną na utratę pasażerów – tłumaczy Paweł Hordyński, członek zarządu PKP IC, odpowiedzialny za finanse spółki. – Dodaje on, że będzie to wynik przejściowy, który nie wpłynie na ogólną sytuację przedsiębiorstwa, które ma płynność finansową i możliwości dalszego zaciągania kredytów. Spółka spodziewa się wyjść na zero w 2014 roku.