Koleją szybciej do Poznania i dalej...

Koleją szybciej do Poznania i dalej...

26 lutego 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zarząd Województwa Lubuskiego mocno inwestuje w rozwój kolei. Przykładem tego jest modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk. Dzięki niej już od czerwca tego roku czas podróży na trasie Czerwieńsk – Zbąszynek skróci się o 30 minut.

Fot. UMWP

Realizacja projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk – etap I” była tematem konferencji prasowej, która odbyła się dziś w urzędzie marszałkowskim. W spotkaniu udział wzięła marszałek Elżbieta Polak.

- Sieć kolejowa w okolicy Zielonej Góry powstała ok XIX w. i od tego czasu do dziś nic się nie zmieniło – mówił Waldemar Osypliński, kierownik kontraktu z PKP Polskich Linii Kolejowych. - Celem realizowanego projektu jest modernizacja linii kolejowej na trasie Zbąszynek – Czerwieńsk. – Obecnie czas przejazdu tą trasą jest wydłużony z powodu konieczności zmiany kierunku jazdy pociągu w Czerwieńsku. Ponadto stan techniczny trasy pozwala na rozwinięcie prędkości maksymalnie do 80 km/h. Celem projektu jest skrócenie czasu podróży, zwiększenie przepustowości linii, poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie stopnia ochrony środowiska.

Efektem realizacji projektu będzie skrócenie czasu podróży na trasie Czerwieńsk – Zbąszynek o 30 min dla pociągów pasażerskich oraz 40 min dla pociągów towarowych. Modernizacja wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy dla pasażerów. Pierwszy pociąg przejedzie zmodernizowaną trasą przejedzie 1 czerwca tego roku.

O inwestycjach kolejowych w Lubuskiem mówiła marszałek Elżbieta Polak. – Z kolejami jesteśmy zaprzyjaźnieni od 2008 r. Wtedy to zdecydowaliśmy o wpisaniu projektów kolejowych na listę projektów kluczowych. Poprawa infrastruktury kolejowej jest bardzo ważna dla poprawy konkurencyjności regionu oraz jego rozwoju gospodarczego – tłumaczy Polak.

Marszałek mówiła także o istotnym miejscu, jakie zajmuje poprawa dostępności komunikacyjnej w dokumentach strategicznych: Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz przygotowywanej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

- Lubuskie jest liderem inwestycji w infrastrukturę techniczną. W związku z tym mocno inwestujemy w rozwój kolei. PLK to znakomity partner. To nie są łatwe pieniądze unijne. Państwo pokazaliście, że potraficie doskonale współpracować w tym zakresie. To dobrze rozwinięta współpraca, którą warto kontynuować. Bez rozwoju infrastruktury transportowej nie ma rozwoju gospodarczego, dlatego również w nowej perspektywie będzie to dla nas priorytet – przekonuje marszałek.

Modernizacja odcinka ze Zbąszynka do Czerwieńska wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep będzie kosztować w sumie 73,3 mln zł. Wartość przyznanego dofinansowania to 35,7 mln zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.