Komunikacja miejska: co wybieramy?

Komunikacja miejska: co wybieramy?

11 marca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Najbardziej pozytywne opinie na temat komunikacji miejskiej w swoim mieście mają mieszkańcy Trójmiasta i Warszawy, najbardziej negatywne zaś – Poznania i Wrocławia. Jednocześnie mieszkańcy wszystkich badanych miast uważają, że bilety na komunikację miejską są za drogie, a kierowcy i maszyniści umiarkowanie uprzejmi – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Fot. Mikołaj Manowski

Zdecydowanie najwyższe oceny w rankingu środków komunikacji miejskiej zdobyło warszawskie metro, w szczególności za punktualność i częstotliwość kursowania. Najgorszą ocenę otrzymała Szybka Kolej Miejska (SKM) działająca w Warszawie i Trójmieście, przy czym mieszkańcy stolicy znacznie lepiej oceniają jej funkcjonowanie (ocena: 3,4) niż mieszkańcy Trójmiasta (ocena: 2,8). W każdym z badanych miast autobusy wypadły gorzej niż tramwaje, zwłaszcza z powodu braku punktualności.

Średnie ocen dla poszczególnych środków komunikacji miejskiej dla pięciu miast: Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław (skala od 1 do 5, przy czym 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)


Źródło: ARC Rynek i Opinia, styczeń 2013


Ocena poszczególnych środków komunikacji miejskiej, średnie ocen dla pięciu miast: Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław (skala od 1 do 5, przy czym 1 oznacza "bardzo źle", zaś 5 - "bardzo dobrze")


Źródło: ARC Rynek i Opinia, styczeń 2013


Mieszkańcy wszystkich badanych miast uważają, że ceny biletów na komunikacje miejską w ich mieście są za wysokie. Najmniej krytycznych głosów pojawia się w Trójmieście i Wrocławiu.

Jak ocenia Pan/ Pani ceny biletów na komunikację miejską w Pana/ Pani mieście? (skala od 1 do 5, przy czym 1 - są adekwatne do jakości, 5 - są zdecydowanie za wysokie)


Źródło: ARC Rynek i Opinia, styczeń 2013

– Spośród badanych przez nas polskich miast najgorzej komunikacje miejską w ich mieście oceniają poznaniacy i wrocławianie – komentuje wyniki Marek Lekki z ARC Rynek i Opinia. – Nie oznacza to jednak, że komunikacja w tych miastach funkcjonuje gorzej niż gdzie indziej, może jednak wskazywać, że oczekiwania podróżnych są wyższe niż oferowany standard. W ocenie ogólnej najlepiej wypadły środki komunikacji, które nie są dostępne w całej Polsce, tj. metro i trolejbus. Możemy przypuszczać, że tramwaje dostały wyższe oceny niż autobusy, gdyż są mniej podatne na korki i tym samym w większym stopniu gwarantują punktualne przybycie do celu. Analizując wyniki badania warto zwrócić uwagę na fakt, że komunikacja miejska – podobnie jak np. służba zdrowia – zawsze jest narażona na krytykę ze strony jej użytkowników, gdyż sposób jej funkcjonowania wpływa wprost na komfort lub jego brak w naszym życiu na co dzień. Spóźniony lub przepełniony tramwaj lub autobus, nieprzyjemny zapach wewnątrz czy korek mogą skutecznie i negatywnie wpłynąć przynajmniej na pierwsze godziny naszego dnia oraz zepsuć ostatnie - kiedy wracamy do domu – mówi Marek Lekki.
Informacja o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-7 stycznia 2013 r. metodą CAWI (badania on-line) na reprezentatywnej pod względem wieku i płci próbie osób korzystających z komunikacji miejskiej z pięciu miast Polski, próba internautów N=2058 (Warszawa: N=579, Wrocław: N=343, Kraków: N=343, Trójmiasto: N=444, Poznań: N=349).