Ostatni nabór wniosków do Marco Polo II

Ostatni nabór wniosków do Marco Polo II

05 kwietnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W dniu 26 marca 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła otwarcie ostatniego w tej perspektywie finansowej naboru wniosków do Programu Marco Polo II.

Fot. BCT Gdynia

Drogowy transport towarowy jest w poważnym stopniu uzależniony od paliw kopalnych, które znacząco przyczyniają się do powstawania emisji dwutlenku węgla. Ponadto musi zmagać się z problemem przeciążenia infrastruktury. W związku z tym konieczne jest wprowadzanie w szerszym zakresie intermodalności, aby lepiej wykorzystywać istniejące zasoby poprzez włączenie do łańcucha logistycznego krótkodystansowego transportu morskiego, kolejowego i rzecznego. Program Marco Polo II (2007–2013) ma na celu zamianę drogowego transportu towarowego na inne, bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu.

Z Programu można uzyskać dofinansowanie na start usług transportowych mających na celu przeniesienie towarów z dróg na inne rodzaje transportu, likwidację barier dla nie-drogowego transportu towarów, utworzenie autostrad morskich, unikanie ruchu, czy upowszechnianie wiedzy w zakresie logistyki i transportu towarów.

W tegorocznym naborze przygotowano priorytety dla projektów opartych na żegludze morskiej bliskiego zasięgu z wykorzystaniem technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska – zwiększono dofinansowanie z 2€ do 3€ za każde 500 tonokilometrów (tkm) przeniesionych z dróg na żeglugę morską bliskiego zasięgu, opartych na żegludze śródlądowej z wykorzystaniem technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska – zwiększono dofinansowanie z 2€ do 3€ za każde 500 tkm przeniesionych z dróg na żeglugę śródlądową, opartych na przesyłkach wagonowych w przewozach kolejowych – obniżono próg kwalifikowalności projektu do 30 mln tkm.

Z programu może zostać dofinansowane do 35 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym 20 proc. kwoty dofinansowania może zostać przeznaczone na dofinansowanie kosztów infrastruktury dodatkowej. Projekty związane z upowszechnianiem wiedzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Budżet na nabór w 2013 r. wynosi 66,7 mln EUR, z których Komisja Europejska planuje dofinansować ok. 30 projektów.

Programem zarządza Europejska Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), do której składane są projekty i która dokonuje ich oceny. Termin składania wniosków to 23 sierpnia 2013 r.

Przypominamy, że już za niecałe dwa tygodnie, 18 kwietnia w Gdańsku odbędzie się największe polskie intermodalne wydarzenie tego roku - Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2013. Udział w Forum potwierdzili już m.in.: wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel.