Zachodniopomorskie kupi 9 EZT-ów

Zachodniopomorskie kupi 9 EZT-ów

10 kwietnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił przetarg na dostawę 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 180 mln zł netto.  

Zachodniopomorskie kupi 9 EZT-ów
Fot. Dominik Skudlarski

Zakup czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi międzywojewódzkiego kolejowego ruchu pasażerskiego radykalnie zmieni potencjał taborowy województwa.

Pierwsze dwa elektryczne zespoły trakcyjne beneficjenci projektu planują odebrać jeszcze w 2013 roku, kolejne 4 – w 2014, a trzy ostatnie przyjadą w 2015 r. Z dziewięciu zakupionych EZT-ów siedem wzmocni zachodniopomorski tabor kolejowy, a dwa – lubuski. Cztery z nich będą kursowały w relacji Świnoujście – Szczecin Główny - Poznań, a na trasę Szczecin Główny – Słupsk zostaną skierowane dwa nowe pojazdy. Jeden pozostanie w rezerwie technicznej. Natomiast tabor zakupiony przez województwo lubuskie będzie obsługiwał połączenie Poznań - Zielona Góra – Nowa Sól.

Koszt zakupu 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi międzywojewódzkich połączeń kolejowych w ramach POIiŚ oszacowano na kwotę 180 mln zł netto, z czego 90 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków unijnych. Wkład własny województwa zachodniopomorskiego wyniesie 70 mln zł, lubuskie zarezerwowało natomiast 20 mln zł netto.

Warto dodać, że poziom dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to próg 50 proc., ale nadal jest otwarta perspektywa jego wzrostu do 75 proc. Dlatego w otwartym dziś przetargu zawarto warunek wykorzystania prawa opcji które umożliwi zamówienie dodatkowo do 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych w przypadku zwiększenia poziomu dofinansowania.

Nowe elektryczne zespoły trakcyjne muszą sprostać bardzo wysokim wymaganiom. Mają m.in. być przystosowane do poruszania się z maksymalną. prędkością eksploatacyjną do 160 km/godz. Ponadto muszą gwarantować co najmniej 190 stałych miejsc siedzących (maksymalna pojemność pojazdu co najmniej 360 osób), być wyposażone w układ klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji przestrzeni pasażerskiej, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, a także muszą być przyjazne dla osób o niepełnej sprawności ruchowej, m.in. poprzez wydzielenie co najmniej dwóch miejsc wyposażonych w zaczepy do mocowania wózka inwalidzkiego z pasażerem, rampy przy drzwiach wejściowych, itp.

Każdy pojazd ma być objęty dostępem do bezprzewodowego internetu (WIFI), wyposażony w gniazdka elektryczne (oznaczone piktogramem) zasilane prądem o napięciu 230 V i natężeniu umożliwiającym ładowanie baterii telefonów komórkowych, a także zasilanie komputerów osobistych w ilości jeden punkt na dwa stałe miejsca siedzące.

Prace nad procedurą przetargową rozpoczęły się w 2011 roku, z chwilą gdy w wyniku aktualizacji na Listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wprowadzony został na poz. 7.1 - 48 projekt taborowy „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, łódzkie, wielkopolskie i zachodniopomorskie”. Województwa uczestniczące w projekcie umownie nazwano „zachodnia grupą zakupową”. Ostatecznie w zakup EZT-ów zaangażowały się dwa województwa: lubuskie i zachodniopomorskie, które przejęło na siebie rolę lidera projektu.