Wzmocnią podtorze na odcinku Podłęże – Bochnia

Wzmocnią podtorze na odcinku Podłęże – Bochnia

18 kwietnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują kolejny projekt w ramach modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków – Rzeszów. Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy wykonania wzmocnienia podtorza kolejowego na 23-kilometrowym odcinku Podłęże – Bochnia.  

Fot. Dominik Skudlarski

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych (projekt wykonawczy) dla zrealizowania robót obejmujących wzmocnienie podtorza wraz z ewentualnymi uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi oraz opracowanie Programu Zapewnienia Jakości dla przyjętego rozwiązania projektowego wzmocnienia podtorza oraz wykonanie robót budowlanych. Prace powinny się zacząć 1 lipca 2013 i skończyć się 30 września 2014. Po ich zakończeniu pociągi pasażerskie będą mogły jeździć tą trasą z prędkością maksymalną 160 km/h a towarowe - 120 km/h.

Każdy wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 335 tys. zł. Oferty można składać do 22 maja 2013 r.

Projekt ubiega się dofinasowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.