Zachodniopomorskie: przetarg na przewozy pasażerskie

Zachodniopomorskie: przetarg na przewozy pasażerskie

26 kwietnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił przetarg na świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim od dnia 15 grudnia 2013 r. do 13 grudnia 2014 r.  

Fot. Kuba Batorowicz

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim od dnia 15 grudnia 2013 do 13 grudnia 2014”.

Postępowanie podzielone jest na dwa zadania. Na realizację każdego zadania zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania, przewiduje zawarcie osobnych umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z jednym Wykonawcą - operatorem publicznego transportu zbiorowego. Wykonawca zobligowany jest do złożenia oferty na obydwa zadania.

Zadanie nr 1 dotyczy świadczenia przewozów pasażerskich na trasach:

 • Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński,
 • Chojnice – Runowo Pomorskie,
 • Wrocław Główny – Szczecin Główny,
 • Szczecin Dąbie SDB – Świnoujście Port,
 • Koszalin – Goleniów,
 • Piła Północ – Ulikowo,
 • Szczecinek – Kołobrzeg,
 • Piła Główna – Ustka,
 • Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski,
 • Grotniki Drawskie – Choszczno,
 • Mosty – Port Lotniczy Szczecin Goleniów,
 • Mosty R1 – Mosty R2.

Natomiast zadanie nr 2 obejmuje relacje Szczecin Główny – granica państwa (kierunek Pasewalk- Schwein) oraz Szczecin – granica państwa (kierunek Angermunde) na liniach kolejowych: nr 408 Szczecin Główny – Stobno Szczecińskie – granica państwa (Grambow) oraz nr 409 Szczecin Gumieńce – granica państwa (Tantow).

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na rozszerzeniu zamówienia określonego w Zadaniu Nr 1 o przewozy na liniach kolejowych:

 • linia nr 406 – Szczecin Główny – Trzebież Szczecińska
 • linia nr 411 – Stargard Szczeciński – Pyrzyce
 • linia nr 418 Sławno – Darłowo
 • linia nr 427 Mścice – Mielno koszalińskie pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Urząd marszałkowski powiadomi wykonawcę o możliwości realizacji opcjonalnej części zamówienia w terminie 40 dni przed planowanym uruchomieniem połączenia objętego prawem opcji.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających w wysokości nie wyższej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego. Na szacunkową wartość zamówienia składa się zamówienie podstawowe, zamówienie uzupełniające oraz prawo opcji, wynoszące odpowiednio: 76 407 137,27 zł zamówienie podstawowe, 38 205 568,64 zł zamówienie uzupełniające, 3 500 000 zł prawo opcji. W sumie województwo zachodniopomorskie planuje przeznaczyć na przewozy regionalne kwotę 118 110 705,91 zł, przy założeniu wykonania pracy eksploatacyjnej na poziomie 5 272 79, 476 pociągokilometrów.

Zarząd Województwa żąda wniesienia wadium w wysokości 1 mln zł. O wyborze przewoźnika zadecyduje najniższa cena. Oferty można składać do 11 czerwca.