Czego nie ma na przystankach PKP w stolicy?

Czego nie ma na przystankach PKP w stolicy?

08 maja 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Członkowie stowarzyszenia SISKOM dokonali audytu wszystkich stacji i przystanków kolejowych położonych na terenie I strefy biletowej w Warszawie. Jak wynika z raportu wielu pasażerów wciąż nie może w pełni korzystać z przejazdów koleją aglomeracyjną w stolicy.

Fot. Dominik Skudlarski

W ostatnich latach dzięki rozwojowi połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich transport kolejowy na terenie Warszawy zyskał na znaczeniu, stając się istotnym środkiem komunikacji publicznej. Według SISKOM, mimo stopniowej wymiany taboru oraz remontów obiektów kolejowych wielu pasażerów wciąż nie może w pełni korzystać z przejazdów koleją aglomeracyjną w stolicy.

Członkowie stowarzyszenia SISKOM dokonali audytu wszystkich stacji i przystanków kolejowych położonych na terenie I strefy biletowej w Warszawie. Celem badania była diagnoza głównych barier, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z obiektów kolejowych różnym grupom użytkowników. Raport może być punktem wyjścia dla ustalenia standardów projektowania obiektów kolejowych w taki sposób, aby były one dostępne możliwie najszerszej grupie pasażerów.

Brak podjazdów i wind

Jak wynika z raportu SIKOM, spośród 49 przebadanych stacji i przystanków kolejowych jedynie 14 (29 proc.) zostało uznanych za dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyodrębniono 3 główne przyczyny niedostępności: brak alternatywy dla schodów prowadzących na peron (14 obiektów – 29 proc.), niesprawne windy lub podnośniki w momencie badania (11 obiektów – 22 proc.), zbyt strome podjazdy lub przejście przez tory w złym stanie technicznym (10 obiektów – 20 proc.).

Za mało kas biletowych

Zbadano także obecność innych urządzeń na przystankach i stacjach, mających ułatwić korzystanie z nich różnym grupom użytkowników. Jedynie w 9 (18 proc.) przypadkach zainstalowane były pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych na wszystkich peronach, ścieżki prowadzące znajdowały się zaś jedynie na 3 niedawno zmodernizowanych obiektach: PKP Warszawa Stadion, PKP Warszawa Centralna oraz PKP Lotnisko Chopina. Bezpieczne stojaki rowerowe znajdowały się w pobliżu jedynie 6 obiektów, ponadto w 5 przypadkach zaobserwowano stojaki niespełniające wymagań rowerzystów (22 proc.). W okolicy obiektów kolejowych w Warszawie brakuje często miejsc, gdzie można by było nabyć bilet. Na 23 przystankach (46 proc.) nie ma jakiejkolwiek możliwości kupna biletu, zaś na kolejnych 10 (20 proc.) nie ma dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze wszystkich peronów do kas lub automatów biletowych. W przypadku 24 obiektów (49 proc.) nie istniały żadne wyznaczone miejsca do parkowania samochód w pobliżu. Więcej szczegółowych danych można znaleźć w raporcie.

Kompleksowa modernizacja

Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie stolicy będzie w najbliższych latach dużym wyzwaniem inwestycyjnym nie tylko dla PKP PLK. Członkowie SISKOM twierdzą, że aby uniknąć dotychczasowych błędów, należy przede wszystkim stworzyć jednolite standardy projektowania, które będą zabezpieczały interesy wszystkich grup pasażerów. Ponadto, dzięki lepszej koordynacji działań poszczególnych instytucji, w tym także miejskich urzędów, możliwe jest zwiększenie atrakcyjności przejazdów koleją w Warszawie.

Do raportu dołączone zostały także komentarze ekspertów, między innymi prof. dr. hab. Bohdana Jałowieckiego (EUROREG UW), dr. hab. inż. Piotra Olszewskiego, prof. PW oraz mgr Przemysława Olszewskiego (Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej), a także dr. hab. psych. Adama Tarnowskiego, prof. WIML (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Pełny raport SISKOM