Związki przeciwko zwolnieniom w PKP Cargo

Związki przeciwko zwolnieniom w PKP Cargo

13 maja 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Związki zawodowe działające w PKP Cargo stanowczo domagają się od zarządu PKP Cargo wstrzymania wszelkich działań zmierzających do zwalniania pracowników w zakładach pracy spółki. W przeciwnym razie grożą strajkiem.

Fot. Rafał Wilgusiak

W przypadku organizowanych przez dyrektorów zakładów spotkań dotyczących redukcji pracowników centrale związkowe zalecają nie wyrażanie zgody na jakiekolwiek zwolnienia. „Wskazane jest nawiązanie porozumień z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi w zakładach w celu stworzenia komitetów protestacyjno-strajkowych” – czytamy w stanowisku podpisanym przez szefów dziewięciu związków zawodowych. W piśmie do Łukasza Boronia, prezesa PKP Cargo związkowcy domagają się realizacji następujących postulatów:

  • wzrostu wynagrodzeń od 1 czerwca 2013 r. w wysokości 450 zł średnio na jednego zatrudnionego,
  • wypłaty premii za pierwszy kwartał oraz wypłaty nagród z funduszu nagród z zysku za rok 2012,
  • podpisania do 1 czerwca 2013 r. Paktu Gwarancji Pracowniczych na okoliczność uruchamianego procesu prywatyzacji PKP Cargo.

W ten sposób pracownicy największego przewoźnika towarowego w Polsce rozpoczęli dialog społeczny. Oczekują, że zakończy się on do 10 czerwca 2013 r. Brak porozumienie w sprawie spełnienie postulatów związkowych spowoduje wszczęcie sporu zbiorowego.

W opinii związków dotychczasowy sposób zarządzani polegający na szukaniu oszczędności w pracownikach spółki jest niedopuszczalny. „Spadek poziomu przewozów i pogarszające się wyniki spółki zagrażają procesowi prywatyzacji – dodają sygnatariusza listu do prezesa Łukasza Boronia. Związkowcy zastrzegają, że brak widocznej poprawy pozycji spółki na rynku w ciągu najbliższego kwartału, a także rozpoczęcie zwolnień spowoduje podjęcie działań strajkowych w całej spółce.

Czytaj pełne stanowisko związkowców