PKP Cargo sprzedaje 10 wraków lokomotyw

PKP Cargo sprzedaje 10 wraków lokomotyw

01 czerwca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Południowy Zakład PKP Cargo ogłasza licytację ustną na sprzedaż wraków lokomotyw o szacunkowej masie ok. 1171 ton.

Fot. Mikołaj Manowski

Przedmiotem licytacji jest sprzedaż wraków lokomotyw w ilości 10 sztuk po cenie wywoławczej 1,6 tys. zł netto za każdą tonę wraku lokomotywy.

Licytowana będzie jednostkowa cena za sprzedaż 1 tony wraku lokomotywy. Licytację wygrywa ten zewnętrzny podmiot gospodarczy, który w drodze licytacji ustnej uzyska najwyższą cenę za sprzedaż 1 tony wraków lokomotyw.

Lokomotywy wystawione na sprzedaż znajdują się w Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Trakcyjnego w Tarnowie. Są to pojazdy serii: ET22 nr 334, ET22 nr 335, ET22 nr 340, ET22 nr 349, ET22 nr 355, ET22 nr 356, ET22-367, ET22 nr 382, ET22 nr 464, ET22 nr 467 - łącznie 10 lokomotyw.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w kwocie 4 tys. zł za każdy wrak lokomotywy. Licytacja odbędzie się 11 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Południowego Zakładu PKP Cargo w Nowym Sączu.

Przed przystąpieniem do licytacji spółka zapewnia kontrahentom możliwość oględzin lokomotyw.