Zmodernizują Nastawnię Centralną Idzikowice

Zmodernizują Nastawnię Centralną Idzikowice

10 czerwca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Energetyka ogłosiła przetarg ograniczony na wdrożenie i uruchomienie zmodernizowanego systemu zdalnego sterowania w nastawni NC Idzikowice pozwalające na zdalne sterowanie obiektami zasilania elektroenergetycznego rozproszonymi terenowo (modernizowanymi oraz nowo wybudowanymi).

Zmodernizują Nastawnię Centralną Idzikowice
Fot. PKP PLK

Zamówienie obejmuje m.in. modernizację urządzeń sterowania Nastawni Centralnej tj. urządzenia sterowania dla jednego stanowiska dyspozytorskiego, z którego odbywać się będzie sterowanie i monitorowanie urządzeń elektroenergetycznych z szafy centrum, systemu zobrazowania oraz stanowiska diagnostyczno – serwisowego. Łączność NC Idzikowice ze stanowiskami sterowanymi ma się odbywać drogą przewodową przy wykorzystaniu istniejących kabli łączności telekomunikacyjnej PKP oraz drogą łączności bezprzewodowej GPRS. Zastosowany system sterowania powinien zapewniać możliwość rozbudowy NC i uaktualnienia o dalsze obiekty sterowane w przypadku konieczności włączenia ich  do zdalnego sterowania z wykorzystaniem dostępnej łączności przewodowej   TgFm lub VPN. System powinien również umożliwiać włączenie zasobów informacyjnych NC Idzikowice do zasobów innego NC np. Kielce oraz zapewnić łączność NC Idzikowice z CDE w Warszawie za pomocą szerokopasmowego łącza VPN. Mikrokomputerowe urządzenia NC będą tworzyć lokalną sieć komputerową (LAN) pracującą pod kontrolą wielozadaniowego systemu operacyjnego, składającą się z serwerów, jednego stanowiska operatora - 1 terminalu dyspozytorskiego, stanowiącego podstawowe narzędzie pracy dyspozytora, 1 terminalu serwisu oraz urządzeń peryferyjnych.

Do Nastawni Centralnej (NC) Idzikowice włączone jest 44 obiektów leżących na Centralnej Magistrali Kolejowej, w tym 12 podstacji trakcyjnych, 12 kabin sekcyjnych oraz 20 stacji odłącznikowych i innych urządzeń.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 450 tys. zł. Inwestycja powinna się zakończyć w ciągu 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 13,5 tys. zł. Do składania ofert zostanie zaproszonych 5 wykonawców. Zamawiający wybierze tę firmę, która przedstawi najniższą cenę za realizację zadania. Oferty można składać do 20 czerwca.