Zachodniopomorskie: PR wciąż będą wozić pasażerów?

Zachodniopomorskie: PR wciąż będą wozić pasażerów?

20 czerwca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim od 15 grudnia 2013 do 13 grudnia 2014 r." zgłosił się tylko jeden oferent. Są nim Przewozy Regionalne.

Fot. Kuba Batorowicz

Otwarcie ofert odbyło się 14 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Przewozy Regionalne złożyły ofertę wykonywania usług będących przedmiotem przetargu za cenę 76 266 018,75 zł przy zadeklarowanej pracy eksploatacyjnej w ruchu krajowym w wysokości 5 242 533 pockm oraz w wysokości 178 763 pockm w ruchu transgranicznym (połączenia w kierunku Berlina oraz Lubeki i Schwerina).

Województwo Zachodniopomorskie, organizator przewozów, przewidziało na sfinansowanie zadania 77 mln zł, w związku z czym złożona oferta mieści się w zaplanowanym budżecie.

- Obecnie trwa ocena oferty pod względem formalnym - informuje Maria T. Markiewicz z Biura Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego