Wyremontują tory z Rokietnicy do Pęckowa

Wyremontują tory z Rokietnicy do Pęckowa

21 czerwca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadzą remont toru nr 1 i 2 na linii z Poznania do Szczecina między Rokietnicą a Szamotułami oraz Szamotułami a Pęckowem.

Fot. Rafał Wilgusiak

Przedmiotem ogłoszonego przetargu jest wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny w torze nr 1 i 2 na odcinku Rokietnica-Pęckowo (szlaki Rokietnica - Szamotuły i Szamotuły - Pęckowo) w km 18,070 - 42,087 poprzez wykonanie remontu obejmującego: wymianę podkładów, oczyszczenie, uzupełnienie i wymianę podsypki, ułożenie geowłókniny, ścięcie ław torowiska, wykonanie zgrzein, podbicie torów, odtworzenie rowów bocznych oraz roboty towarzyszące w różnych lokalizacji.

O wyborze wykonawcy zadecyduje najniższa cena zaproponowana przez wykonawcę za realizację zadania. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 38 mln 732 tys. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 5 grudnia 2013 r. Firmy chcące uczestniczyć w przetargu zobowiązane są zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 mln zł. Oferty można składać do 23 lipca 2013 r.