Koleje Dolnośląskie chcą kupić 11 EZT-ów

Koleje Dolnośląskie chcą kupić 11 EZT-ów

31 lipca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na dostawę 11 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń w komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Fot. Przemysław Szkatuła

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Pierwsze zadanie obejmuje dostawę sześciu trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej, zaś drugie - zakup pięciu czteroczłonowych EZT-ów do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 181,1 mln zł bez VAT. Pojazdy z zamówienia A mają być dostarczane przewoźnikowi od 22 maja do 24 września 2013 r., natomiast zamówienie B ma zostać zrealizowane między 22 maja a 24 sierpnia 2015 r.

Przy ocenie ofert zamawiający weźmie pod uwagę: cenę (70 proc.), współczynnik gotowości technicznej (20 proc.) oraz termin gwarancji technicznej (10 proc.). Oferty można składać do 12 września 2013 r.

Zakup taboru zostanie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.