Dworzec Centralny przejdzie inwentaryzację

Dworzec Centralny przejdzie inwentaryzację

14 sierpnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca Warszawa Centralna wraz ekspertyzami technicznymi.

Fot. Rafał Wilgusiak

Inwentaryzacja będzie zawierać m.in. rzuty wszystkich kondygnacji, dachu i elewacji budynków charakterystyczne przekroje poprzeczne, pomiar wysokości, zwymiarowanie elementów konstrukcyjnych, rzuty kompleksu obiektu, instalacje: elektryczną, wentylacyjną, sanitarną, wodociągową, a także sieci strukturalne (komputerowe, teletechniczne). Ponadto, dołączone do niej będą ekspertyzy i opinie techniczne wraz z opracowaniem na ich podstawie projektów naprawczych.

Ekspertyza techniczna elementów konstrukcyjnych musi zawierać:

  • ocenę stanu technicznego elementów istniejących tj.: stropów, słupów, podciągów, płyt podtorzy z określeniem ich nośności i ich przydatności do dalszego użytkowania;
  • opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku, ich wymiary i materiały, z jakich są zrobione, sprawdzenie stanu zbrojenia przez skanowanie, opisanie wszelkie uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia) oraz określenie przyczyn powstawania tych uszkodzeń;
  • ocenę stanu posadowienia podtorzy i budynku;
  • propozycje rozwiązań ujawnionych problemów i usunięcia zagrożeń, wad czy nieprawidłowości.

W ramach zamówienia zostanie także zebrany i przygotowany do cyfryzacji komplet wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących obiektu: atestów, protokołów, protokołów badań i pomiarów.

Zakres inwentaryzacji budynku dworca Warszawa Centralna obejmie: poziom – 3,  na którym znajduje się część techniczna dworca, poziom -2, na którym zlokalizowane są perony dworca (obejmie także torowisko) oraz poziom – 1, czyli galerie podziemne dworca pozostające w zarządzie PKP S.A. (powierzchnia ok. 15 tys. mkw). Inwentaryzacji będzie podlegać także teren przynależny do dworca.

Wymagany przez PKP S.A. termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kryterium, którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty jest najniższa cena. Termin składania ofert upływa 29 sierpnia 2013 roku.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł PKP IC kupi 40 EZT, ale w dwóch turach PKP IC kupi 40 EZT, ale w dwóch turach
Następny artykuł Wycisnąć Pendolino jak cytrynę Wycisnąć Pendolino jak cytrynę