Gorzów Wlkp: są pieniądze na remont estakady

Gorzów Wlkp: są pieniądze na remont estakady

29 sierpnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Sukcesem zakończyły się rozmowy z zarządem PKP PLK w sprawie przeprowadzenia modernizacji w ciągu linii 203. Pieniądze na remont estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. udało się wygospodarować dzięki działaniom wojewody lubuskiego i parlamentarzystów.

Fot. Lubuski Urząd Wojewódzki

W przededniu ogłoszenia przetargu na wyłonienie firmy, która sporządzi dokumentację  inwestycji remontowej na gorzowskiej estakadzie kolejowej, wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch spotkał się z dyrektorem szczecińskiego oddziału PKP PLK S.A Józefem Matuszczakiem.

- Po wielu latach starań, udało się otrzymać zapewnienie o powodzeniu inwestycji - powiedział wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch. - Niemożliwe stało się możliwe, a to pozwala wierzyć, że marzenia się spełniają -  dodał, rozpoczynając konferencję, wojewoda.

Obietnica remontu estakady to pokłosie wizyty wiceministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w Gorzowie Wlkp. w grudniu ubiegłego roku. Andrzej Massel miał okazję osobiście zapoznać się ze stanem technicznym wiaduktu. W lutym br. natomiast z wojewodą lubuskim spotkał się prezes zarządu spółki PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz. Te wizyty i wspólne z wojewodą lubuskim ustalenia, zainspirowane przez poseł Krystynę Sibińską spowodowały, że udało się zaplanować w budżecie państwa kwotę, niezbędną do przeprowadzenia remontu.

Przetarg na wykonanie dokumentacji zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch tygodni, bezpośrednim inwestorem będzie Oddział PKP PLK w Szczecinie, Centrum Realizacji Inwestycji. Koszt wykonania dokumentacji to 4 mln 360 tys. zł.

Przy poprawnie przeprowadzonych procedurach remont rozpocznie się w 2014 roku. Zmodernizowany zostanie odcinek blisko 2 kilometrów 100 metrów linii kolejowej wraz z estakadą na gorzowskim odcinku trasy numer 203.

Obiekt  obecnie zagrożony jest katastrofą budowlaną, remont jest konieczny, w innym razie estakada wyłączona będzie z ruchu kolejowego.

- PKP zabezpieczyła na realizację inwestycji ponad 100 milionów złotych. Czas trwania remontu szacuje się na 18 miesięcy, przy założeniu, że pierwsze prace ruszą pod koniec 2014 roku, w 2016 pociągi pojadą po wyremontowanej estakadzie – zapowiedział Józef Matuszczak dyrektor szczecińskiego oddziału PKP PLK.

Zakres planowanego działania obejmuje modernizację estakady kolejowej zlokalizowanej na odcinku linii 203 Tczew – Kostrzyn od km 295,591 do km 297,707. Zgodnie ze  Studium Wykonalności, w którym poddano analizom technicznym, finansowym i makroekonomicznym trzy różne warianty modernizacji estakady, został wybrany jeden z nich. Zgodnie z wytycznymi zostanie odtworzony, przy zastosowaniu nowych materiałów, pierwotny wygląd estakady z pozostawieniem jednego toru na odcinku estakady a także modernizację stacji Gorzów Wlkp., modernizację peronu nr 2 na stacji, budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, informacji podróżnych, energetycznych i obsługi osób niepełnosprawnych.

Na czas trwania remontu zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza wraz z ewentualnym przeniesieniem dworca kolejowego. Ponadto, swoja działalność handlowo-usługową będą musiały zawiesić lokale gastronomiczne znajdujące się w niszach kolejowych wzdłuż gorzowskiego bulwaru.

Remont rozpocznie się w drugiej połowie 2014 roku, potrwa około 18 miesięcy. Po zmodernizowanej trasie pociągi osobowe będą mogły jechać z maksymalną prędkością 100 km/h,  towarowe z prędkością 70 km/h.