PKP IC ogłosiło przetarg na wyposażenie wagonów

PKP IC ogłosiło przetarg na wyposażenie wagonów

30 sierpnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na dostawę chodników wagonowych, zasłonek oraz pokrowców na zagłówki. Dwa pierwsze postępowania będą prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast trzecie w trybie licytacji elektronicznej.

Fot. Dominik Skudlarski

Pierwsze postępowanie dotyczy dostawy w sumie 1638 chodników wagonowych. W rożnych rozmiarach:

 • Chodnik (170 x 100 cm )440
 • Chodnik (165 x 67 cm) 230
 • Chodnik (165 x 80 cm) 240
 • Chodnik (170 x 67cm) 728

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Firmy biorące udział w postępowaniu zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie 11,2 tys. zł. Jedynym kryterium oceny ofert w jest najniższa cena. Termin realizacji zamówienia nastąpi do 31 grudnia 2014 r. lub do chwili wykorzystania wartości umowy

Drugi przetarg dotyczy zakupu ponad 20 tys. zasłonek w rożnych formatach:

 • Zasłonka (110 x 150 cm) 9177
 • Zasłonka (125 x 150 cm) 9177
 • Zasłonka L/1otwór ( 110x150cm)470
 • Zasłonka P/1 otwór (110x150cm)470
 • Zasłonka L/2 otwory (125 x 150cm)470
 • Zasłonka P/2otwory (125 x 150 cm)470

W tym postępowaniu PKP Intercity nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych. Przewoźnik wymaga wpłacenia wadium w wysokości 23 tys. zł. Przy wyborze oferty spółka również będzie się kierować najniższą ceną.

Trzecie postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej. Obejmuje ono sukcesywne dostawy ponad 51 tys. pokrowców na zagłówki z podziałem na trzy rodzaje:

 • Pokrowce na zagłówki (30 x 20 cm), do pociągów TLK -  28828 sztuk
 • Pokrowce na zagłówki (30 x 20 cm), do pozostałych pociągów z logo ICC – 6760 sztuk
 • Pokrowce na zagłówki (30 x 80cm) – 15456 sztuk

Zamawiający wymaga składania wniosków na cały przedmiot zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości i 5,5 tys. zł. Jedynym kryterium oceny ofert w jest najniższa cena.  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektroniczne mija 6 września. Postępowanie zostanie przeprowadzone w dniu 12 września.