ZUE wciąż zyskuje, mimo spadku przychodów

ZUE wciąż zyskuje, mimo spadku przychodów

03 września 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Po I połowie 2013 r. przychody Grupy ZUE wyniosły 157,1 mln zł, co oznacza spadek o ok. 33 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2012 r. Zysk netto wzrósł w tym czasie o niemal 90 proc. do blisko 7,9 mln zł.

Fot. Zbigniew Piotr Kotarba

W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa ZUE wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe, pomimo niższych niż w tym samym okresie rok wcześniej przychodów. Było to możliwe przede wszystkim dzięki lepszym od założeń wynikom na realizowanych w pierwszym półroczu kontraktach kolejowych. Zarząd oczekuje, że wyniki II półrocza nie będą odbiegały od tych z I połowy roku. W całym 2013 r. Grupa będzie dążyła do osiągnięcia przychodów z 2012 r., które wyniosły wyniosły 518,1 mln zł.

Ponadto, Grupa zachowuje bezpieczne poziomy wskaźników zadłużenia i płynności. Na koniec pierwszego półrocza wartość niewykorzystanych linii kredytowych ZUE wynosiła 28 mln zł.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanych w drugim kwartale bardzo dobrych wyników finansowych. Pozwoliły nam one nie tylko na zniwelowanie straty z pierwszego kwartału, ale i wygenerowanie solidnego zysku netto po pierwszym półroczu, wyższego o blisko 90 proc. od osiągniętego rok wcześniej – powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A. - Cieszy nas także nasz obecny portfel zamówień, na bezpiecznym poziomie ok. 800 mln zł. Czekamy na rozstrzygniecia przetargów, w których uczestniczymy i aktywnie poszukujemy kolejnych zleceń

Obecny portfel zamówień Grupy ZUE jest na bezpiecznym poziomie i wynosi ok. 800 mln zł (kwota ta uwzględnia projekt przebudowy Zajezdni Pogodno, o wartości 110 mln zł, w przypadku którego oferta ZUE została 6 maja 2013 wybrana jako najkorzystniejsza). ZUE oczekuje obecnie na rozstrzygnięcia w przetargach o łącznej wartości ok. 400 mln zł.

Kluczowe umowy zawarte przez Grupę ZUE w 2013 roku przedstawia poniższa tabela: