Nowe projekty kolejowe na liście POIiŚ

Nowe projekty kolejowe na liście POIiŚ

10 września 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Do listy dla sektora transportu dodano 8 nowych projektów kolejowych, z czego 6 na listę podstawową i 2 na rezerwową.

Fot. Dominik Skudlarski

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę w działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego następujących projektów:

  • „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - prace przygotowawcze” – projekt podstawowy o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 2,55 mln złotych;
  • „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - prace przygotowawcze” – projekt podstawowy o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 3,60 mln złotych;
  • „Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska) – prace przygotowawcze” – projekt podstawowy o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 5,10 mln złotych;
  • „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - prace przygotowawcze” – projekt podstawowy o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 9,35 mln złotych;
  • „Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020” – projekt podstawowy o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 2,13 mln złotych;
  • „Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 – prace przygotowawcze” – projekt podstawowy o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 25,50 mln złotych;
  • „Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji łączącej aglomerację łódzką z aglomeracją warszawską” – projekt rezerwowy o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 224,64 mln złotych;
  • „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity S.A. Etap II” – projekt rezerwowy o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 550,00 mln złotych.