Towarowym brakuje wagonów na węgiel?

Towarowym brakuje wagonów na węgiel?

13 września 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Według śląskich kopalni przewoźnicy towarowi mają spory problem z odbieraniem węgla dla swoich klientów, głównie z powodu braków taborowych albo remontów linii towarowych.

Fot. Kuba Batorowicz

Kilka dni temu „Dziennik Gazeta Prawna” pisał o problemach z odbiorem węgla na Śląsku w odniesieniu do PKP Cargo, ale dowiedzieliśmy się, że przewoźnik nie jest w tym odosobniony.

Tak samo od lat

- Problemy mają obecnie praktycznie wszyscy przewoźnicy, przy czym jest to albo problem z wagonami, albo z dostępem do torów – wyjaśnia Wojciech Jaros, rzecznik prasowy Katowickiego Holdingu Węglowego.

Tłumaczy, że podana przez holding ilość zalegającego węgla – 150 tys. ton – dotyczy wszystkich przewoźników towarowych. Podkreśla również, że jest ona zmienna, bo wystarczy, że przez 2-3 dni się coś opóźni i już nieodebranych ton przybywa.

- Generalnie problem powtarza się podczas każdego przełomu jesień – zima, tyle, że w tym roku zaczął się wcześniej, bo już w sierpniu – informuje Wojciech Jaros.

Nieodebrany przez przewoźników węgiel zalega również w Kompanii Węglowej. Kompania informuje, że największy problem ma z PKP Cargo, które nie odebrało jeszcze 400 tys. ton.

Dodatkowe zlecenia i wagony

Przewoźnik z kolei twierdzi, że wspólnie z największymi klientami ze Śląska przeprowadził weryfikację stanu realizacji obowiązujących między nimi umów.

„Audyt wykazał, że nieprzewiezione wielkości stanowią ok. 2 proc. miesięcznych przewozów PKP Cargo. Niezrealizowane przewozy wynikały najczęściej z dodatkowych zleceń (poza umowami podstawowymi), których spółka zazwyczaj nie mogła zrealizować z powodu modernizacji linii kolejowych” – informuje PKP Cargo w specjalnym oświadczeniu.

- Niezrealizowane przewozy najczęściej nie wynikają z realizowanych co do zasady na bieżąco podstawowych umów handlowych PKP Cargo, ale z dodatkowego zapotrzebowania klientów, które nie było sygnalizowane przez nich w poprzednich miesiącach – wyjaśnia Sylwester Sigiel, członek zarządu ds. handlowych PKP Cargo. - Mimo tego staramy się elastycznie reagować na  potrzeby klientów i w związku z tym w ostatnich dniach przygotowaliśmy  ok. 1200 dodatkowych wagonów, które  w kolejnych tygodniach mają być wykorzystane do przewozu ładunków dla naszych klientów – dodaje.

Przewoźnik tłumaczy, że dodatkowe zlecenia, które nie zostały zrealizowane w sierpniu, przyjął warunkowo. „ Oznacza to, że ich realizacja została uzależniona od przejezdności tras kolejowych. W związku z tym, że część z nich podlega modernizacji i jest wyłączona z ruchu (np. ważna linia nr 25 została zamknięta), spółka nie była w stanie przewieźć wszystkich zleconych ładunków. To właśnie w takich przypadkach zlecenia nie były realizowane” – ilustruje sytuację w oświadczeniu PKP Cargo.

Wyjaśnia również, że zapotrzebowanie na zwiększone przewozy dotyczy w dużym stopniu ładunków eksportowych, czyli takich które należy dowieźć ze Śląska do portów. A to powoduje wydłużenie trasy przewozu ładunku, a w konsekwencji czasu obrotu wagonami.

Remonty zmorą przewozów

PKP Cargo zwraca również uwagę na nie najlepszy stan linii kolejowych na Śląsku.

- Nasze pociągi na terenie śląskiej aglomeracji poruszają się ze średnią prędkością nieznacznie przekraczającą 10 km/godz. – twierdzi Zenon Zemła, dyrektor Zakładu Śląskiego PKP Cargo. - Naszą działalność dezorganizuje również olbrzymia skala prowadzonych remontów i modernizacji oraz zły stan infrastruktury.

Lista remontów na liniach, istotnych dla przewozów towarowych jest spora. Są to m.in.:

• prawie cała linia 61 od Koniecpola do Lublińca ( długość odcinka 80,344 km ) + całkowite wstrzymanie ruchu od Lublińca do Opola Głównego na długości 54,297 km,
• w rejonie Częstochowy  (łącznice 701,703) oraz wyloty na kierunek Radomsko ( linia 1 ) i Rząsawa ( linia 146 )
• linia143  na ciągu Lubliniec – Kluczbork,
• linia 132 modernizacja  stacji Opole Groszowice: bardzo duże utrudnienia w ruchu pociągów i lokomotyw luzem ze względu na ograniczoną przepustowość linii ( dodatkowo dla kierunku  Opole Główne Towarowe – Kędzierzyn Koźle wydłużenie  jazdy do stacji Opole Zachodnie celem zmiany kierunku jazdy ), 
• linia 131 - niekończące się roboty na całym odcinku od Bytomia Bobrka do Tarnowskich Gór i dalej do Kalet,
• linia 137 i 167 i 168 na ciągu Gliwice – (Gliwice Port) Gliwice Łabędy – Taciszów (z okresowym całkowitym wstrzymaniem ruchu ),
• linia 132 na ciągu Pyskowice – Opole Główne  : długość odcinka  59,216 km, prowadzone prace na długości  39,449 km tj. 66,6 km całego odcinka,
• linia 137 na ciągu Kędzierzyn Koźle – Nysa (ruch jednotorowy dwukierunkowy na długości 15,5 km),
• linia 277- utrudnienia w obsłudze Elektrowni Opole

Według przewoźnika zły stan infrastruktury na Śląsku dotyczy 20 zamkniętych odcinków linii na długości  125,3 km).  :

• całkowite wstrzymanie ruchu na linii 149 pomiędzy Knurowem a Szczygłowicami od września 2008 r.,
• linia 153 ( 19,5 km ) TOSZEK PŁN.-RUDZINIEC GLIWICKI zamknięty tor 2 , w torze nr 1 liczne ograniczenia prędkości 20-30 km/h,
• linia 188 Zabrze Biskupice – Bytom Bobrek,
• linia 141 CHORZÓW MIASTO -CHORZÓW STARY zamknięty tor 1,
• linia 145 CHORZÓW STARY-BRZEZINY ŚLĄSKIE ( całkowite wstrzymanie ruchu - tor rozkradziony),
• utrudniony wyjazd na kierunek Katowice Muchowiec ( Jaworzno Szczakowa / Łazy ) z powodu zamkniętego ze względu na zły stan toru  2  od Rudy Kochłowic do Katowic Muchowca , w torze 1 ograniczenie prędkości 20 km/h,

PKP Cargo twierdzi również, że dużymi utrudnieniami są też zamknięcia na liniach, które nie leżą na terenie CT Śląski oraz duże usypy węgla przez zorganizowane grupy złodziei na terenie Śląskiego Zakładu spółki.

- Cała w/w sytuacja ma znaczący wpływ na proces przewozowy , który stara się realizować PKP Cargo na podstawie zawartych umów handlowych z naszymi klientami – mówi Zenon Zemła, dyrektor Śląskiego Zakładu w Tarnowskich Górach. - Mamy jednak nadzieję, że już za kilka lat stan infrastruktury wyraźnie się poprawi  i  zagwarantuje odpowiednią szybkość przejazdu, masowość i bezpieczeństwo przewozów.