UTK kontynuuje kontrole przewoźników

UTK kontynuuje kontrole przewoźników

17 września 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o kontynuacji działań kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa przewozu pasażerów, a w szczególności w zakresie stanu technicznego pojazdów oraz zgodności procesu utrzymania taboru z Dokumentacją Systemu Utrzymania.

Fot. Rafał Wilgusiak

Kontrole w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa podróży będą prowadzone na terenie całego kraju i obejmą wszystkich kolejowych przewoźników pasażerskich.

Kontrole te należą do stałych działań nadzorczych prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który m.in. decyzjami z 10 i 13 września 2013 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, wyłączył z ruchu dwa pojazdy kolejowe Przewozów Regionalnych oraz PKP Intercity.

Ponadto, w okresie wakacyjnym prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził ponad 200 kontroli w zakresie zapewnienia przez przewoźników bezpieczeństwa podróżnym. Skontrolowano pociągi przewoźników: PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie oraz Arriva RP. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzje o wyłączeniu części taboru tych przewoźników z eksploatacji. Łącznie w tym zakresie prezes UTK wydał 13 decyzji administracyjnych. Wszystkim decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.