Kto naprawi 170 zestawów kołowych dla PR

Kto naprawi 170 zestawów kołowych dla PR

15 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Przewozy Regionalne ogłosiły przetarg na naprawę 170 sztuk zestawów kołowych do wagonów osobowych. Na oferty przewoźnik czeka do 21 listopada 2013 r.

Fot. Kuba Batorowicz

Przedmiotem zamówienia jest naprawa 102 sztuk zestawów kołowych typu 4ANC oraz 68 sztuk zestawów typu Bmnopux (Bdhpumn). Naprawa zestawów kołowych miała na celu przywrócenie ich pełnych właściwości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Firmy biorące udział w postępowaniu zobowiązane są do wniesienia wadium w kwocie 20 tys. Jednym kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena.

Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, przy czym czas naprawy jednego zestawu kołowego musi  wynieść  22 dni robocze.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Przewozy Regionalne unieważniły przetarg na naprawę 148 sztuk zestawów kołowych do wagonów osobowych. Przyczyną anulowania postępowania była cena, którą zaproponowało konsorcjum ZNTK Mińsk Maz. oraz Pesa Bydgoszcz.