Newag dostarczy Impulsy dla ZGZ

Newag dostarczy Impulsy dla ZGZ

31 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W poniedziałek, 4 listopada 2013 r., w Urzędzie Marszałkowskim nastąpi podpisanie umowy na dostawę czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE Impuls.

Fot. maciejewski.flog.pl

W imieniu Beneficjenta Projektu umowę sygnować będą: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Wicemarszałek Wojciech Drożdż; w imieniu spółki NEWAG: Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny Zbigniew Konieczek oraz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju Wiesław Piwowar.

30 października 2013 r.,w Warszawie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie Projektu Zachodniej Grupy Zakupowej na „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”.

Podpisy Marszałka Olgierda Geblewicza i Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłło otworzyły drogę do realizacji zamówienia Zachodniej Grupy Zakupowej, w imieniu której Województwo Zachodniopomorskie występuje jako Beneficjent Projektu. 

Przypomnijmy, przedmiotem zamówienia była dostawa 9 sztuk czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przetarg obejmuje także opcję dotyczącą zamówienia dodatkowo do 8 EZT-ów.

Przy wyborze oferty samorząd kierował się dwoma kryteriami: ceną – waga 60 proc. oraz czasem dostarczenia trzech pierwszych pojazdów - waga 40 proc.

Newag złożył ofertę na kwotę 192 618 000 zł. i trzy pierwsze pojazdy producent chce dostarczyć w ciągu miesiąca.