Zmodernizują odcinek Paczyna – Błotnica Strzelecka

Zmodernizują odcinek Paczyna – Błotnica Strzelecka

12 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 132 na odcinku Paczyna - Toszek - Błotnica Strzelecka.

Fot. Dominik Skudlarski

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy – Pyskowice – Błotnica Strzelecka”. Linia ta jest fragmentem linii E30, tworzącej III paneuropejski korytarz transportowy.

Zamówienie obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni kolejowej torów nr 1 i 2 na stacji Toszek oraz na stacji Paczyna,
 • przebudowę nawierzchni kolejowej toru nr 2 na szlaku Toszek – Błotnica,
 • przebudowę nawierzchni kolejowej torów nr 4 i 6 w stacji Toszek,
 • przebudowę 22 rozjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, w tym w stacji Toszek 14 rozjazdów oraz w stacji Paczyna 8 rozjazdów wraz z zabudową urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
 • rewitalizację 4 obiektów inżynieryjnych,
 • przebudowę nawierzchni drogowej w obrębie 5 przejazdów,
 • zabudowę dwukierunkowej półsamoczynnej blokady liniowej,
 • elektryczną centralizację rozjazdów w stacji Toszek,
 • przebudowę urządzeń srk w stacji Paczyna,
 • przebudowę urządzeń srk na 4 przejazdach kat. A oraz na 2 przejazdach kategorii C,
 • przebudowę sieci trakcyjnej na szlaku Toszek – Błotnica w kilometracji przebudowywanej nawierzchni kolejowej,
 • opracowanie dokumentacji projektowej na w/w roboty.

Każdy wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 875 tys. zł. O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena. Zgłoszenia można składać do 20 grudnia 2013 r.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi wynosi 58 mln 314tys. zł netto.