KM nie rezygnują z zakupu piętrusów

KM nie rezygnują z zakupu piętrusów

19 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Koleje Mazowieckie ogłosiły kolejny przetarg na zakup piętrowych składów typu push&pull. Poprzednie zamówienie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Przewoźnik chce kupić 22 nowe wagony piętrowe, w tym dwa sterownicze oraz dwie lokomotywy elektryczne.

Fot. Rafał Wilgusiak

Zamówienie obejmuje ponadto świadczenie usług serwisowych dla dostarczonych pojazdów kolejowych przez okres 4 lat (licząc od daty przekazania każdego pojazdu), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego.

Pociągi powinny zostać dostarczone w okresie 15 stycznia – 30 listopada 2015 r. Oferty można składać do 30 grudnia tego roku. Kryteria oceny ofert są cztery: cena (waga 70), termin dostawy ostatniego pojazdu kolejowego (waga 15), współczynnik niezawodności (waga 10), współczynnik gotowości technicznej - utrzymanie (waga 5). Zamwiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800 tys. euro.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 oraz ze środków własnych Kolei Mazowieckich.