Torpol dostał wsparcie Inwestycji Polskich

Torpol dostał wsparcie Inwestycji Polskich

25 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Bankiem Zachodnim WBK udzieliły gwarancji bankowej i kredytu firmie Torpol modernizującej linię kolejową Rail Baltica. Jest to pierwsze wsparcie dla prywatnej spółki w ramach programu Inwestycje Polskie.

Fot. Rafał Wilgusiak

Umowa Torpolu z BGK i BZWBK dotyczy wystawienia konsorcjalnej gwarancji bankowej do kwoty 160 mln zł oraz udzielenia kredytu w wysokości 40 mln zł dla wykonawcy kontraktu. Gwarancja bankowa stanowiąca 10 proc. wartości kontraktu brutto oraz kredyt są kluczowe dla sprawnej i terminowej modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku.

Linia kolejowa E75 Rail Baltica należy do sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T i jej modernizacja jest wpisana na listę strategicznych inwestycji transportowych Unii Europejskiej, łączących Europę oraz kraje nadbałtyckie i Finlandię.

Kluczowa modernizacja
 
Kontrakt dotyczący modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica jest drugą co do wielkości inwestycją w historii polskiej kolei. Wartość zakresu robót realizowanych przez spółkę wynosi ponad 1 mld zł. Zakres zadania zakłada przygotowanie projektu oraz modernizację odcinka linii Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) o długości ponad 66 km. Plan robót przewiduje kompleksową modernizację linii oraz budowę wszystkich elementów infrastruktury kolejowej, w tym zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska. Wszystkie perony na przystankach i stacjach będą przystosowane do obsługi niepełnosprawnych i pasażerów z cięższym bagażem. W planach jest również budowa skrzyżowań wielopoziomowych oraz likwidacja przejazdów w poziomie szyn. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość podróżowania do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

- Na odcinku Zielonka - Wołomin Słoneczna w ramach inwestycji powstanie dodatkowa para torów dla ruchu podmiejskiego. Takie rozwiązanie pozwoli na prowadzenie ruchu pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych po oddzielnych torach – w efekcie umożliwi to sprawniejsze zarządzanie intensywnym ruchem kolejowym – powiedział na konferencji Tomasz Sweklej, prezes Torpol. – Realizowany przez nas kontrakt jest istotnym elementem planu modernizacji polskich kolei, prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jest to jedna z kluczowych inwestycji o znaczeniu krajowym i międzynarodowym dla rozwoju transportu kolejowego. Tym bardziej cieszy nas fakt zaangażowania BGK, jedynego banku państwowego, który aktywnie wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. Korzystając zatem z okazji pragniemy podziękować BGK za wspólną z Bankiem Zachodnim WBK organizację obsługi finansowej kontraktu – dodał prezes Torpolu.
  
Ostatnia złotówka

Udział Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Zachodniego BZ WBK w finansowaniu jest równy.

Finansowanie spółki Torpol wpisuje się w realizowany przez BGK Program Inwestycje Polskie, mający wspierać ważne z punktu widzenia kraju inwestycje infrastrukturalne. W ramach tego programu Bank Gospodarstwa Krajowego angażuje się samodzielnie lub w we współpracy z innymi bankami w finansowanie w formie kredytu, obligacji lub gwarancji. Ta transakcja jest pierwszą gwarancją bankową udzieloną w Programie Inwestycje Polskie.

- Zdolność do realizacji tego kontraktu i zleceń toczących się równolegle bardzo dobrze świadczy o przygotowaniu i potencjale Torpol. Gwarancja należytego wykonania umowy jest w dzisiejszych czasach niezbędna przy realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych, niezależnie od finansowania samej inwestycji – stwierdza Adam Świrski, wiceprezes zarządu BGK. - Uzyskanie takich gwarancji przez firmy budowlane wykonujące prace jest utrudnione między innymi ze względu na kondycję sektora budowlanego. Dzięki temu, że daliśmy tzw. „ostatnią złotówkę” tej inwestycji, to ważne dla Polski przedsięwzięcie zostanie zrealizowana.