KD wybrały Newag w przetargu na 11 EZT-ów

KD wybrały Newag w przetargu na 11 EZT-ów

26 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Newag dostarczy 11 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Dolnośląskich. Za wykonanie tego zadania producent z Nowego Sącza zaproponował 177,3 mln zł brutto. Tym samym odrzucona została tańsza oferta Pesy Bydgoszcz, która oferowała 151,9 mln zł brutto.

Fot. Koleje Dolnośląskie

Zarząd Kolei Dolnośląskich szacował, że wartość zamówienia wyniesie ok. 181 mln zł netto. Z tego powodu oferta Pesy została odrzucona. W opinii przewoźnika przedstawiała znacznie zaniżoną cenę.

- Główną przesłanką odrzucenia oferty Pesy jest rażąco niska cena zaoferowana przez wykonawcę. Zgodnie z procedurą postepowania Koleje Dolnośląskie wystosowały do wykonawcy zapytanie o podstawę i sposób wyceny oferty. Udzielona odpowiedź nie rozwiała wątpliwości zamawiającego. W związku z faktem, że oferta wykonawcy została odrzucona, nie podlegała punktacji - tłumaczy Justyna Stachniewicz z biura marketingu i promocji Kolei Dolnośląskich.

Przypomnijmy: Na początku października Koleje Dolnośląskie dostały dwie oferty w przetargu na dostawę nowych EZT-ów. Przewoźnik podzielił przetarg na dwa zadnia: A – dostawa 6 trójczłonowych EZT i B – dostawa 5 czteroczłonowych EZT. Przy ocenie ofert zamawiający brał pod uwagę 3 kryteria: cenę (70 proc.),  współczynnik gotowości technicznej (20 proc.) oraz termin gwarancji  technicznej (10 proc.).

Newag zaoferował w części A dostawę pojazdów za 66,18 mln zł (netto), okres gwarancji technicznej wynoszący 96 miesięcy i współczynnik gotowości technicznej - 94. W zadaniu B firma z Nowego Sącza zaoferowała pojazdy za 78 mln zł, z okresem gwarancji 96 miesięcy i współczynnikiem gotowości równym 94. Cała oferta cenowa Newagu (zadania A i B) opiewała na kwotę 144,18 mln zł netto (177,3 mln zł brutto).

Pesa zaoferowała w zadaniu A pojazdy za 59,22 mln zł, okres gwarancji wynosił 69 miesięcy i współczynnik gotowości technicznej był równy 93. W przypadku 5 czteroczłonowych zespołów firma z Bydgoszczy zaoferowała dostawę taboru za 64,35 mln zł, przy 96 miesiącach gwarancji i współczynniku 93. Cała oferta Pesy wyniosła 123,55 mln zł netto (151,9 mln brutto).

Sześć trójczłonowych pojazdów zostanie skierowane do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej, a pięć czteroczłonowych EZT-ów dla komunikacji w aglomeracji wrocławskiej. Newag ma je dostarczyć w okresie od maja 2014 r. do sierpnia 2015 r.