Szykują się zwolnienia w PKP Intercity

Szykują się zwolnienia w PKP Intercity

13 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W związku ze zmniejszeniem pracy przewozowej PKP Intercity planuje redukcję zatrudnienia średniorocznego w 2014 r. do około 7 tys. osób. (z obecnych 7305) – poinformowali przedstawiciele spółki podczas wczorajszego posiedzenia Rady Branżowej Intercity.

Fot. Dominik Skudlarski

Spotkanie w Warszawie odbyło się z udziałem wiceprezesa Marcina Celejewskiego, członka zarządu ds. handlowych oraz Ewy Boguszewskiej, dyrektor wykonawczej do spraw pracowniczych w PKP Intercity.

W początkowej części obrad Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP przekazał zebranym informacje dotyczące najistotniejszych spraw bieżących, w tym formalności związanych z przejazdami ulgowymi. Poinformował także o piśmie wystosowanym przez Federację oraz dwa inne reprezentatywne związki kolejowego ws. nierespektowania praw do ulg przejazdowych przez spółkę Arriva RP.

W dalszej części obrad członkowie Rady rozmawiali o przyszłości spółki z wiceprezesem Celejewskim i dyrektor Boguszewską. Poruszono m.in. kwestie organizacji wewnętrznej spółki, zasad pracy kas biletowych, szkoleń pracowników (drużyn konduktorskich i kasjerów), a także wprowadzenia nowego systemu sprzedaży biletów za pośrednictwem internetu.

Dyrektor Boguszewska uprzedziła, że w związku ze spadkiem pracy przewozowej spółka planuje zmniejszenie zatrudnienia średniorocznego w 2014 r. do około 7 tys. osób. (z obecnych 7305). Zastrzegła jednak, że nie podjęto w tej sprawie ostatecznych decyzji, a jedyne, co jest pewne to centralizowanie obsługi finansowo-kadrowej i wynikająca z tego redukcja etatów administracyjnych.