Manewry służb mundurowych „Kibice 2013”

Manewry służb mundurowych „Kibice 2013”

18 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Policja, Straż Pożarna i Straż Ochrony Kolei – ścisła współpraca tych trzech służb odgrywa duże znaczenie w działaniach zabezpieczających przejazdy transportem kolejowym zorganizowanych grup kibiców.

Fot. Rafał Wilgusiak

Zwiększenie bezpieczeństwa podczas podróży to zadanie, które stoi zarówno przed Strażą Ochrony Kolei, jaki i przed Policją oraz Strażą Pożarną. Manewry „Kibice 2013” polegały na właściwym przygotowaniu i doskonaleniu taktyki zabezpieczenia przejazdów transportem kolejowym zorganizowanych grup kibiców. Pod uwagę wzięto również wszystkie wydarzenia mogące zajść także na terenie kolejowym, a więc np. dworce, rampy, przejścia przez tory i bocznice kolejowe.

Współpraca Policji, Straży Pożarnej oraz SOK obejmowała głównie działania związane z zabezpieczeniem przejazdów wrogich grup pseudokibiców na terenie powiatu dębickiego. Podjęto także czynności mające zabezpieczyć lub zapobiec tzw. „ustawkom”.

Współdziałanie wszystkich służb miało na celu wypracowanie modelu taktyki działania pododdziałów Policji podczas tego typu zdarzeń. Ćwiczenia pokazały, jak ważna jest współpraca Policji z siłami pozapolicyjnymi – Straży Pożarnej i Straży Ochrony Kolei, które biorą udział w nadzorowaniu przejazdów.

Koordynacja działań i taktyka opracowana podczas ćwiczeń w realnych warunkach terenowych stacji i bocznicy kolejowej stanowią dobry  grunt dla zwiększenia bezpieczeństwa przejazdów koleją.

5 grudnia 2013 r. na stacji Pustków-Kochanówka odbyło się spotkanie w związku z ćwiczeniami dowódczo-sztabowymi Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Do udziału w ćwiczeniach zaproszono przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego – inspektorów UTK z oddziału w Krakowie.