Kierownicy pociągów SKM sprawdzają bilety

Kierownicy pociągów SKM sprawdzają bilety

15 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Od 15 stycznia w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej bilety kontrolują także wybrani kierownicy pociągów.

Fot. Adam Brzozowski

Dotychczas w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej do kontroli biletów byli upoważnieni kontrolerzy Zarządu Transportu Miejskiego. Od dziś  – w ramach pilotażowego programu – kontrolę mogą przeprowadzać także wybrani kierownicy pociągów.

Ich zakres praw i obowiązków – w zakresie kontroli biletów – jest taki, jak w przypadku kontrolerów ZTM. Kierownicy są upoważnieni do sprawdzania biletów oraz uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów pociągami SKM.

Kierownik pociągu – w trakcie sprawdzania biletów – powinien posiadać w widocznym miejscu identyfikator zawierający: nazwę „Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego”, zdjęcie kontrolera, numer identyfikacyjny, datę wystawienia i okres ważności identyfikatora, zakres upoważnienia, pieczęć i podpis wystawcy oraz hologram.